European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated bioconversion of glycerine into value-added products and biogas at pilot plant scale

Article Category

Article available in the following languages:

Powiększanie gamy produktów glicerynowych

Unijni naukowcy opracowali technologię całkowitego wykorzystania wszystkich produktów ubocznych powstających przy produkcji biopaliw. Techniki biokonwersji umożliwią bezodpadowe wytwarzanie polimerowych bloków budulcowych, propano-1,3-diolu, biogazu oraz nawozu przy obniżonej emisji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Obecnie w wielu częściach świata poszukiwane są alternatywne źródła energii, które ograniczyłyby zależność od paliw kopalnych, a jednocześnie zmniejszyły emisje gazów cieplarnianych. Rynek biopaliw z olejów i tłuszczów, przyjaznych dla środowiska i produkowanych z zasobów odnawialnych, przeżywa rozkwit. Ponadto jego produkt uboczny – gliceryna (zwana również glicerolem) – jest powszechnie stosowana w farmaceutykach i kosmetykach. Ponieważ ilość wytwarzanych biopaliw, a wraz z nią ilość gliceryny, ciągle rośnie, rynek zbytu gliceryny został nasycony. Jednym ze sposobów na wykorzystanie „odpadów” z produkcji biopaliw jest przekształcenie tych produktów ubocznych w przydatne substancje. Z tego powodu europejscy naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt PROPANERGY (Integrated bioconversion of glycerine into value-added products and biogas at pilot plant scale), którego celem było opracowanie technologii, która sprosta temu zadaniu. Stworzone przez nich techniki pozwalają całkowicie wykorzystać glicerynę i metanol powstające przy produkcji biopaliw. Dodatkową korzyścią jest fakt, że proces wytwarza własną energię na potrzeby separacji produktu w postaci biogazu, a w jego wyniku powstają także dodatkowe przydatne produkty, takie jak propano-1,3-diol (PDO) oraz nawóz. PDO to związek organiczny używany do produkcji polimerów wykorzystywanych w takich produktach jak kleje, laminaty i formy przemysłowe. Intensywne badania i prace rozwojowe doprowadziły do powstania nowych koncepcji biokonwersji oraz miniaturowego zakładu w skali laboratoryjnej, a także do skonstruowania pilotażowego zakładu umożliwiającego demonstrację wybranych procesów w większej skali. Wprowadzone innowacje obejmują technologię niesterylnej fermentacji w prostym ośrodku zapewniającym lepszą biokonwersję i niższe koszty procesu oraz nowe strategie kontroli pH umożliwiające redukcję kosztów i uproszczenie dalszego przetwarzania. Projekt PROPANERGY już przyniósł udaną i opłacalną metodę produkcji wysokiej jakości PDO z gliceryny będącej produktem ubocznym wytwarzania biopaliw. Ponadto dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii nowa technologia została uznana za zgodną z wymogami zrównoważonego rozwoju i neutralną pod względem emisji CO2. Znaczne zmniejszenie kosztów transportu w wyniku decentralizacji i redukcji wielkości produkcji ma również korzystny wpływ na bilans emisji CO2. W związku z tym projekt PROPANERGY może znacznie przyczynić się do zwiększenia rentowności zakładów produkujących biopaliwa oraz zminimalizowania zależności od paliw kopalnych.

Słowa kluczowe

Gliceryna, biopaliwa, biokonwersja, PROPANERGY, propano-1,3-diol

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania