European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

NEW APPLICATIONS FOR CPV'S: A FAST WAY TO IMPROVE RELIABILITY AND TECHNOLOGY PROGRESS

Article Category

Article available in the following languages:

Szybkim krokiem ku nowym rynkom energii słonecznej

Surowe warunki środowiskowe, takie jak panujące na gorącej pustyni egipskiej i w wysokich górach Maroka są doskonałym miejscem do zastosowania ulepszonej technologii energii słonecznej. Wspierani ze środków UE naukowcy planują w rekordowym czasie stworzyć konkurencyjne na rynku systemy energii słonecznej.

Energia icon Energia

Systemy skoncentrowanych ogniw fotowoltaicznych (CPV) wykorzystują lustra do skupiania światła słonecznego. Światło to skupia się na ogniwach słonecznych, zwiększając efektywność, z jaką przekształcają one energię świetlną w elektryczność. W sektorze energii słonecznej systemy CPV są najnowszym wynalazkiem, choć istnieją na rynku już od lat 70. ubiegłego wieku. Technologia CPV, bliska komercyjnej realizacji, zyskuje na popularności zwłaszcza w regionach silnie nasłonecznionych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odegra kluczową rolę w odpowiedzi na przyszłe wyzwania energetyczne i w łagodzeniu skutków globalnej zmiany klimatu, jednak uzyskanie faktycznej konkurencyjności wymaga technologicznych udoskonaleń w zakresie większej wytrzymałości, jak i obniżenia kosztów. Naukowcy finansowani ze środków UE pracujący nad projektem NACIR ("New applications for CPV's: A fast way to improve reliability and technology progress") przystąpili do szybkiej realizacji planu, podejmując się testów i prac w surowych warunkach. Pozasieciowy system CPV na pustyni egipskiej jest już w pełni operacyjny i wykorzystywany do pompowania wody, odsalania i nawadniania. W systemie tym zastosowano niezawodny system śledzenia, który optymalizuje wychwytywanie promieni słonecznych. Podłączona do sieci instalacja w Maroku powstała na mocy tymczasowego porozumienia z krajowym biurem ds. elektryczności (Office National d'Electricité – ONE) i jest z powodzeniem wykorzystywana. Rynkiem docelowym są zastosowania na bardzo dużych wysokościach. Naukowcy przystąpili także do kompilacji obszernej bazy parametrów wydajnościowych i komponentów w systemach CPV na całym świecie. Dostęp do tak dużych ilości danych dotyczących CPV pozwala członkom projektu NACIR przyczynić się do wstępnego opracowania norm dla oceny modułowej systemu CPV. Naukowcy udoskonalili także komponenty CPV i ich wydajność w odniesieniu do rynków docelowych. Zespół NACIR ulepszył technologię CPV pod kątem zastosowań na nowych rynkach, m. in. w bardzo surowych warunkach środowiskowych i dużych wysokościach. Komercjalizacja tych wysokowydajnych, niskonakładowych systemów powinna nastąpić lada dzień, przynosząc wiele korzyści społeczno-gospodarczych związanych z ich zastosowaniem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania