Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologia i sól morska w leczeniu skóry

Sole zdrowotne i nanotechnologia mogą zostać wykorzystane do stworzenia kremów potencjalnie przeciwdziałających starzeniu się skóry oraz użytecznych w walce z wieloma dolegliwościami skórnymi.

Zdrowie

Obecnie choroby skóry mają największy w historii negatywny wpływ na mieszkańców Europy, nie tylko z powodu dłuższego czasu życia i większej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe światła słonecznego. Postęp technologiczny i biomedycyna umożliwiły nowe, bardziej zindywidualizowane podejście do służby zdrowia i podawania leków. W ramach finansowanego przez UE projektu "Nowe podejścia do opracowywania zindywidualizowanych usług i terapii skóry" (SkinTreat) opracowywane są biotechnologie i leki nanochemiczne dostosowane do potrzeb klientów; prowadzone są też prace nad wydajniejszymi sposobami ich stosowania. Skoncentrowano się na połączeniu działania tradycyjnych leków i soli pochodzących z Morza Martwego z nowymi technologiami i dyscyplinami naukowymi. Zespół projektu prowadzi prace nad opracowaniem produktów farmaceutycznych nowej generacji umożliwiających dopasowanie terapii do potrzeb poszczególnych pacjentów. Stworzenie protokołów zindywidualizowanej terapii skóry wymaga precyzyjnej diagnozy schorzeń oraz szczegółowej analizy biomarkerów. Dzięki metodom nieinwazyjnym oraz małoinwazyjnemu pobieraniu próbek skóry określono szereg profili biologicznych odpowiadających chorobom skóry i jej subklinicznym schorzeniom. Przetwarzanie danych statystycznych umożliwiło badaczom zaobserwowanie wzorców biomarkerów odpowiadających różnym schorzeniom klinicznym. Dopracowana zindywidualizowana metoda diagnostyczna jest wspomagana przez bioinformatyczną eksplorację danych w połączeniu z oprogramowaniem do analizy biomarkerów. Ponadto wykorzystuje się komputerową analizę danych do utworzenia systemu wspomagania decyzji, mającego na celu wsparcie dermatologów i farmaceutów w przepisywaniu zindywidualizowanych terapii. Podejście przyjęte w ramach projektu SkinTreat oceniane jest pod kątem wybranych schorzeń skóry, takich jak łuszczyca, kontaktowe zapalenie skóry oraz fotostarzenie się skóry pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. W toku jest także studium wykonalności. Palmitynian retinylu jest prekursorem witaminy A. Obecnie prowadzone są badania nad tym tradycyjnym lekiem dermatologicznym i możliwościami połączenia jego działania z działaniem innym substancji, takich jak minerały z Morza Martwego. Wszystkie systemy transportu leku będą zawierały minerały z Morza Martwego. Zespół przebadał kilka rodzajów kapsułek i nanoemulsji pod względem zastosowania i transportu, po czym zawężono wybór do siedmiu systemów wodnych i pięciu olejowych. Po przeprowadzeniu testów przygotowano nanoemulsje i nanodyspersje zawierające minerały z Morza Martwego oraz palmitynian retinylu; uznano je za środki bezpieczne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania