Skip to main content

Large grained, low stress multi-crystalline silicon thin film solar cells on glass by a novel combined diode laser and solid phase crystallization process

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy proces laserowy pomoże ulepszyć strukturę szkła

Nowe, wspomagane laserowo procesy krystalizacji na szkle zapewnią większą wydajność ogniw słonecznych i mniejsze zużycie krzemu.

Energia

Celem finansowanego ze środków UE projektu HIGH-EF było opracowanie nowego procesu dla przemysłu krzemowej fotowoltaiki cienkowarstwowej (PV), który pozwoli osiągnąć wysoką skuteczność ogniw słonecznych. Laserowe SPC, będące połączeniem krystalizacji z pogrubianiem przy użyciu procesu krystalizacji fazy stałej ('solid phase crystallisation' - SPC), stanowi znaczący przełom w cienkowarstwowej, krzemowej fotowoltaice na bazie szkła, ponieważ technologia ta pozwala znacznie zwiększyć rozmiar ziarna przy jednoczesnym zmniejszeniu zagęszczenia defektów i punktów naprężenia. Standardowe procesy SPC na szkle skutkują uzyskaniem mniejszych ziaren i dużej gęstości wewnętrznych rozciągniętych defektów, które zmniejszają skuteczność działania ogniw słonecznych. Uznano jednak, że niezbędne jest, aby koszty przemysłowego stosowania laserowej technologii SPC były nie wyższe niż koszty standardowych procesów SPC. W ramach projektu HIGH-EF opracowywano niedrogie techniki laserowe, w których wykorzystywane są wydajne diody laserowe. Celem projektu było połączenie powyższych technik, tak aby uzyskać skupienie liniowe ('line focus'), pozwalające na przeprowadzenie krystalizacji całego modułu w ramach jednego skanowania. Skoncentrowano się na określeniu kompetencji niezbędnych dla udanego przeprowadzenia projektu, oraz do wyboru partnerów mogących utworzyć multidyscyplinarne konsorcjum, obejmujące siedem organizacji z czterech krajów członkowskich i jednego kraju stowarzyszonego. Wszystkie powyższe wysiłki miały na celu rozwinięcie technologii multikrystalicznych cienkowarstwowych krzemowych ogniw słonecznych przy użyciu nowego laserowego procesu SPC.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania