Skip to main content

Everyday Science 2009. Researchers and Research in Everyday Life

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nauka dla wszystkich i na co dzień

Łączenie nauki, kultury i rozrywki w ramach serii wydarzeń może zdziałać cuda na drodze do wyjaśnienia złożonych zagadnień i przybliżenia społeczeństwu zawiłości nauki.

Zmiana klimatu i środowisko

Dla społeczeństwa istotne jest zrozumienie nauki w sposób praktyczny, tak aby można ją było wykorzystać w życiu codziennym. We włoskim regionie Emilia-Romagna wypełniono lukę pomiędzy nauką a obywatelami: tam właśnie realizowano projekt o nazwie „Nauka na co dzień 2009. Naukowcy i nauka w życiu codziennym” ('Everyday science 2009. Researchers and research in everyday life' - Edscience 09) oraz inicjatywę o nazwie „Noc naukowców” ('Researchers' Night'), które odbyły się we wrześniu 2009 roku. Swój wkład do powyższej inicjatywy wniosło kilka lokalnych uniwersytetów, centrów badawczych oraz władze miejskie, które zorganizowały w całym regionie trzydniowe wydarzenia publiczne. W ramach powyższych działań pokazano, w jaki sposób naukowcy i ich praca wpływają na codzienny świat, w którym żyjemy, oraz jak przyczyniają się do ulepszenia codziennego życia obywateli. Noc naukowców w rejonie Emilia-Romagna odbyła się w Bolonii oraz kilku innych miastach. W ramach inicjatywy przeprowadzono eksperymenty, pokazy, zorganizowano koncerty muzyczne, wystawy, wycieczki z przewodnikiem, dla szerokiej publiczności otwarto laboratoria, muzea, kawiarnie naukowe, przeprowadzono konferencje i pokazy. W powyższych wydarzeniach wzięło udział około 400 naukowców, którzy mieli możliwości wymiany informacji z uczestnikami w formie, która obejmowała przyznanie nagród, występy aktorów, tancerzy i muzyków. W wydarzeniach tych udział wzięło ponad 10 000 widzów. Celem powyższej inicjatywy było przyciągnięcie możliwie największej liczby ludzi, w związku z czym wydarzenia promowano poprzez przemyślane środki przekazu, które obejmowały między innymi stronę internetową, a także media społeczne i tradycyjne (wydarzenia prasowe, publikacje w czasopismach, wywiady z naukowcami, kampanię radiową oraz reklamy w telewizji). Za pomocą różnych środków przekazu próbowano dotrzeć także do szkół, nauczycieli i absolwentów. W celu zgromadzenia opinii zwrotnych, opracowano ankietę, która dostępna była przed, w trakcie i po wydarzeniach, jak również na stronie internetowej projektu. Udało się zgromadzić i przetworzyć ponad 550 wypełnionych ankiet. Wyniki wykazały, że to trzydniowe wydarzenie zostało wysoko ocenione i że widzowie chętnie wzięliby udział w kolejnych wydarzeniach tego typu; Działania podjęte w ramach projektu poprawiły publiczny wizerunek nauki dzięki umożliwieniu zrozumienia pracy naukowców oraz zachęciły młodych ludzi do rozważenia podjęcia kariery związanej z nauką. Podobne wydarzenia organizowane w innych miejscach, mogą zwiększyć stopień doceniania wiedzy przez ogół społeczeństwa i pomóc młodym ludziom odkryć nowe horyzonty, w efekcie końcowym zapewniając pozytywny wpływ społeczno-gospodarczy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania