Skip to main content

Linking redox and hormonal signalling in Arabidopsis plants with altered levels of a stress-inducible glycosyltransferase

Article Category

Article available in the folowing languages:

Transgenetyka może pomóc roślinom chronić się przed stresem

W czasach, gdy na całym świecie zmienia się klimat i brakuje wody, dużą wagę ma znalezienie sposobów, które pomogą uprawom przetrwać. W tym celu można zmodyfikować procesy wzrostowe i behawioralne w samych roślinach.

Zdrowie

UGT74E2 rzodkiewnika to glikozylotransferaza kwasu indolilo-3-masłowego (IBA), znajdująca się w strefie wzrostowej korzenia rośliny oraz na obrzeżach podstawy liści i ogonków liściowych. IBA jest auksyną, czyli hormonem roślinnym odgrywającym kluczową rolę w koordynowaniu wielu procesów wzrostowych i behawioralnych w cyklu życiowym roślin. UGT74E2 można łatwo poddawać transkrypcji przez tworzenie warunków wywołujących stres biotyczny i abiotyczny. Dzięki tym okolicznościom i zwiększonemu wytwarzaniu UGT74E2 można uzyskać zmiany w homeostazie IBA i strukturze rośliny. Otwiera to perspektywę adaptacji do niekorzystnych warunków środowiskowych, na przykład stresu wodnego. W ramach finansowanego przez UE projektu "Łączenie sygnalizacji redoks i hormonalnej u roślin z rodzaju rzodkiewnik ze zmienionymi poziomami glikozylotransferazy indukowalnej przez stres" (Redoxhormone) prowadzone są badania nad metodami manipulacji procesami wzrostowymi roślin w celu poprawy ich tolerancji na suszę, czyli stres wodny. Przeprowadzono prace mające na celu zademonstrowanie różnych procesów, które skutecznie modyfikują budowę i reakcje rośliny na środowiskowe czynniki stresowe. W toku projektu okazało się, że IBA oraz glukoza-IBA są ważnymi regulatorami morfologicznych i fizjologicznych mechanizmów adaptacyjnych wobec stresu. Zasadnicze wyniki pokazują, że nadmierna ekspresja UGT74E2 może zmienić homeostazę auksyn oraz umożliwić roślinom transgenicznym przetrwanie dłuższych okresów suszy i wysokiego zasolenia. Co równie istotne, projekt zdołał pokazać, iż auksyny mogą wspomóc ochronę procesu fotosyntezy, gdy rośliny są poddawane stresowi wodnemu. Te i inne wyniki projektu Redoxhormone stanowią sukces w poszukiwaniach nowych środków, które umożliwiłyby ochronę upraw, zaradzenie stresowi wodnemu oraz poprawę zbiorów roślin uprawnych. Świadczy to o postępie na drodze ku bardziej zrównoważonemu społeczeństwu oraz szerokiemu wykorzystywaniu zasobów odnawialnych i większej produkcji biomasy w zastosowaniach spożywczych i niespożywczych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania