European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Active Solar Panel Initiative

Article Category

Article available in the following languages:

Wyższa wydajność paneli słonecznych bez wzrostu cen

Zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności paneli słonecznych jest ważnym celem badawczym UE. Aby go osiągnąć, naukowcy zaprojektowali i stworzyli rewolucyjny panel słoneczny nowego typu o znacznie większej wydajności i cenie na poziomie konwencjonalnych ogniw fotowoltaicznych (PV).

Energia icon Energia

W tradycyjnych panelach słonecznych do pobierania energii ze światła słonecznego wykorzystuje się duże ilości krzemu. Ostatnie próby zwiększenia wydajności tych paneli, np. przez zastosowanie cieńszych warstw krzemu, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego niezbędne są nowe metody. W ramach finansowanego przez UE projektu ASPIS ("Active solar panel initiative") zaprojektowano i przetestowano panel słoneczny nowego typu. W projekcie zastosowano system śledzenia Słońca i skupiania soczewek w celu zmniejszenia ilości krzemu wymaganej do wygenerowania standardowej ilości energii. Partnerzy projektu opracowali modele i zaprojektowali panele, a następnie przeprowadzili wszechstronne symulacje pod kątem obciążeń i funkcji w dalszej perspektywie. Na przestrzeni trzech lat realizacji projektu powstały trzy prototypy, których konstrukcja została dokładnie przetestowana. Trzeci i najbardziej zaawansowany prototyp został mocno zmodyfikowany z myślą o redukcji masy i obniżeniu kosztów konstrukcji bez uszczerbku dla wydajności. Do procesu projektowania i testowania zespół ASPIS zaangażował szereg firm, a każda z nich w bezpośrednim następstwie udziału w projekcie zaobserwowała zyski handlowe lub korzyści w postaci pogłębienia wiedzy. ASPIS odpowiada także za opracowanie szeregu nowych systemów elektromechanicznych, które mają szerokie zastosowanie w branży przemysłowej. Początkowym celem projektu ASPIS było udostępnienie energii PV w równie niskiej cenie co energia sieciowa. I choć naukowcom nie udało się jeszcze osiągnąć tego poziomu, zyski w zakresie wydajności produkcyjnej i zdobyta dotychczas fachowa wiedza są bezcenne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania