Skip to main content
European Commission logo print header

Reinforcing research potential in the Laboratory for Chemical Contaminants at the Faculty of Technology towards the establishment of the Centar of Excellence in Food Safety and Emerging Risks

Article Category

Article available in the following languages:

Modernizacja serbskiego laboratorium

Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno z najważniejszych wyzwań o wymiarze globalnym. Aby móc sobie z nim skutecznie radzić, potrzebne jest zharmonizowane podejście wśród całego środowiska naukowego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Celem projektu CEFSER było wzmocnienie potencjału badawczego Laboratorium Kontaminantów Chemicznych (LabChemCont) na Wydziale Technologii Uniwersytetu w Nowym Sadzie w Serbii. LabChemCont miało już pozycję renomowanego laboratorium międzynarodowego zajmującego się wykrywaniem kontaminantów chemicznych w produktów spożywczych. Sprzęt, jaki znajdował się placówce, nie pozwalał jednak spełnić coraz bardziej rygorystycznych przepisów. Najważniejszym osiągnięciem projektu CEFSER było zainwestowanie środków w kadry i środki trwałe laboratorium, które pozwoliły na poszerzenie jego oferty badawczej. Projekt umożliwił wymianę wiedzy między partnerami, a także zatrudnienie naukowców w celu zwiększenia potencjału badawczego LabChemCont. Metody analityczne stosowane w laboratorium uzyskały akredytację i zaczęły był wykorzystywane w wydziałowym Laboratorium Produktów Spożywczych, co pozwoliło LabChemCont zwiększyć niezależność finansową. Projekt CEFSER otworzył nowe możliwości w zakresie networkingu i współpracy międzynarodowej. Inicjatywa przyczyniła się do zmniejszenia różnic między regionami i zwiększenia potencjału badawczego UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania