Skip to main content

Understanding of Degradation Mechanisms to Improve Components and Design of PEFC

Article Category

Article available in the folowing languages:

Większa trwałość samochodowych ogniw paliwowych

Dzięki badaniom nad rolą odgrywaną przez wodę w stanie ciekłym w procesach rozkładu ogniw paliwowych, zwiększy się trwałość samochodowych ogniw paliwowych.

Energia

Powszechnie wiadomo, że woda w stanie ciekłym odgrywa kluczową rolę w procesach rozkładu ogniw paliwowych; jednakże w celu znalezienia sposobów na polepszenie wydajności i trwałości ogniw paliwowych, naukowcy pragną lepiej zrozumieć to zjawisko. Zespół uczestniczący w projekcie o nazwie „Zrozumienie mechanizmów rozkładu, w celu ulepszenia komponentów i projektów PEFC” ('Understanding of degradation mechanisms to improve components and design of PEFC' - Decode) zbada mechanizmy rozkładu w ogniwach paliwowych z polimerową membraną elektrolityczną ('polymer electrolyte membrane fuel cells' - PEFCs) w warunkach pracy zrównoważonej, cyklu, rozruchu oraz zatrzymywania. Jeżeli okaże się, że niektóre informacje mogą być pozyskane wyłączne w specyficznej konfiguracji modelu, naukowcy opracują niezbędne scenariusze. Jednak ogólnie ujmując, komponenty będą testowane wraz z ich naturalnym starzeniem się, to znaczy przez długi okres pracy w naturalnych i technicznych warunkach. Stosując powyższe metody naukowcy zbadają szereg komponentów znajdujących się w ogniwach paliwowych, w tym elektrody, membrany, nośniki dyfuzji oraz stosy dwubiegunowe. Według naukowców, „o szczególnej sile projektu stanowi jego rozbudowana działalność w zakresie modelowania”. Naukowcy wierzą, że prowadzone przez nich prace w znacznym stopniu zwiększą nasze rozumienie procesów prowadzących do rozkładu, jak również „dostarczą narzędzia do opisu starzenia się i spadku wydajności” PEFC.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania