Skip to main content

Istanbul Urban Earthquake Test Site

Article Category

Article available in the folowing languages:

By ulepszyć ocenę ryzyka wystąpienia trzęsienia ziemi, Turcja sięga pod powierzchnię

13 milionów mieszkańców Stambułu może spać trochę spokojniej wiedząc, że najlepsi tureccy naukowcy robią wszystko, by zminimalizować zagrożenia związane z trzęsieniami ziemi.

Gospodarka cyfrowa

Przeprowadzone uprzednio badania wykazały, że ruchy powierzchni ziemi mogą w trakcie trzęsienia znacznie się od siebie różnić w różnych obszarach danego miasta. To tłumaczy, dlaczego niektóre części obszaru miejskiego ulegają większym zniszczeniom niż pozostałe. W związku z tym, ocena zagrożenia trzęsieniem ziemi powinna być uzależniona od danego obszaru. Turcja, a zwłaszcza największe miasto tego kraju, Stambuł, położona jest w regionie silnej aktywności sejsmicznej. Celem projektu o nazwie „Obszary badania miejskich trzęsień ziemi w Stambule” ('Istanbul urban earthquake test site' - Urbanquake) było zainstalowanie urządzeń i przeprowadzenie niezbędnych analiz, w celu uzyskania bardziej realistycznej oceny zagrożeń trzęsieniami ziemi w tym mieście. Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez rząd Turcji, w celu zgromadzenia danych glebowych z różnych części miasta, wykonano ponad 3 000 odwiertów na obszarze około 200 kilometrów kwadratowych. Następnie w kilku odwiertach zainstalowano pionowe układy przyspieszeniomierzy. Środki unijne zapewnione projektowi Urbanquake wykorzystywane są do wspierania jednego z czołowych badaczy, który zajmuje się oznaczaniem poziomych i pionowych ruchów silnych. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do obliczenia, w jaki sposób energia fal sejsmicznych jest tłumiona lub wzmacniana w wyniku lokalnych uwarunkowań geologicznych i geotechnicznych. Dane te zostaną także wykorzystane do przeprowadzenia kalibracji komputerowych modeli trzęsień ziemi. Pozwoli to naukowcom pracującym w ramach projektu Urbanquake opracować konkretne scenariusze zniszczeń dla danych lokalizacji. W przyszłości planowana jest także dalsza rozbudowa możliwości nowoczesnego środowiska przeprowadzania testów nad trzęsieniami ziemi w Stambule.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania