Skip to main content

ERA-NET TRANSPORT II

Article Category

Article available in the folowing languages:

Imponujący skok w badaniach transportowych

Pokaźne środki, jakie UE przeznacza na badania z zakresu transportu, pomagają w nawiązywaniu współpracy w dziedzinie transportu powierzchniowego i w przygotowywaniu wniosków o udział w nowych projektach.

Technologie przemysłowe

Silny europejski sektor transportowy ma kluczowe znaczenie dla różnych gałęzi gospodarki, takich jak handel, przewozy osobowe czy turystyka. Ułatwia także życie osobom dojeżdżającym do pracy, pozwalając sektorowi biznesowemu oszczędzić czas i pieniądze. Uczestnicy prowadzonego w ramach sieci ERA-NET, finansowanego ze środków UE projektu ENT II ("Era-Net Transport II") utworzyli sieć krajowych programów w dziedzinie badań transportowych, aby usprawnić ich finansowanie w Europie. Projekt, w którym wzięło udział 12 państw europejskich, z powodzeniem zgromadził budżet w wysokości około 50 mln euro z przeznaczeniem na badania nad wszystkimi środkami transportu powierzchniowego. Do największych inicjatyw należał projekt ELECTROMOBILITY+ ("Plus on Electromobility"), którego celem było rozwijanie transportu elektrycznego w Europie do roku 2025. Oprócz ułatwiania współpracy i koordynacji europejskich krajowych programów wspierania badań w dziedzinie transportu poprzez wspólne, międzynarodowe wnioski o udział w projektach, uczestnicy ENT II byli również inicjatorami dialogu z nowymi krajami partnerskimi. Utworzono grupy działań zajmujące się różnymi zagadnieniami dotyczącymi transportu powierzchniowego. Partnerzy opracowali instrumenty i narzędzia do współpracy międzynarodowej, a także zorganizowali warsztaty mające na celu określenie tematów badań. Zaangażowano także partnerów z krajów uczestniczących, którzy byli zainteresowani tymi samymi zagadnieniami. Zespół projektu przygotował konkretne wytyczne dotyczące współpracy międzynarodowej przeznaczone dla kierowników programów badawczych chcących zawiązać nowe partnerstwa. Innym ważnym osiągnięciem było stworzenie elektronicznego systemu składania wniosków (EPSS), pozwalającego usprawnić organizację dużych międzynarodowych zaproszeń do składania wniosków. System z powodzeniem przetestowano podczas zaproszenia do udziału w projektach Electromobility+. W celu rozpowszechniania informacji o wynikach projektu wśród zainteresowanych stron i społeczeństwa założono serwis internetowy ENT. Dodatkowo wykorzystano specjalne wydarzenia, warsztaty, biuletyny, broszury oraz konferencję. Projekt ENT II powinien umocnić EPB w dziedzinie transportu powierzchniowego, zintensyfikować badania międzynarodowe, pomóc w rozwijaniu innowacyjności i wesprzeć współpracę między europejskimi zainteresowanymi stronami. Osiągnięcia te oznaczać będą liczne korzyści dla sektora transportowego w uczestniczących krajach, od Danii i Polski po Grecję i Holandię. Innowacje i udoskonalenia rozwiązań transportowych z pewnością znajdą także zastosowanie w innych krajach europejskich, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia w całej Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania