Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Prezentacje projektów − Sieć szerokopasmowa; gigabit na sekundę dla każdego!

Dokonania europejskich naukowców przygotowały grunt pod wprowadzenie ultraszybkich sieci szerokopasmowych dla większej niż dotąd liczby Europejczyków. Naukowcy opracowali technologię, która umożliwi opłacalne dostarczanie sygnału sieciowego o częstotliwości do 1 gigabita na sekundę (Gb/s) do mieszkań oraz do sieci domowych.

Gospodarka cyfrowa