Skip to main content
European Commission logo print header

European High Power Laser Energy Research Facility (Preparatory Phase Study)

Article Category

Article available in the following languages:

Europejski obiekt do badań fuzji laserowej

Europejscy naukowcy są na dobrej drodze do zbudowania obiektu, w którym możliwe będzie przeprowadzanie fuzji laserowej – to kolejny krok w stronę przejścia na energię jądrową w połowie naszego stulecia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Celem finansowanego ze środków EU projektu HIPER (European High Power Laser Energy Research Facility (Preparatory Phase Study)) było stworzenie dużego lasera umożliwiającego produkcję energii elektrycznej w procesie inercyjnej fuzji termojądrowej. Ponadto placówka ta wspomoże badania nad oddziaływaniem laserów o dużej mocy. Proces fuzji inercyjnej, w której energię uwalnia się za pomocą lasera implodującego kapsułkę z paliwem termojądrowym, został zademonstrowany po raz pierwszy w latach 70. XX wieku. W późniejszych latach wysiłki badawcze ukierunkowano na rozwój laserów zdolnych do doprowadzenia kapsułek do punktu, w którym możliwe jest okiełznanie uwalnianej energii. Opracowanie laserów nowej generacji w National Ignition Facility w USA przybliża naukowców do osiągnięcia celu, jakim jest zapłon. Zademonstrowali oni samopodtrzymującą się reakcję termojądrową, podczas której z kapsułki uwalniane jest więcej energii termojądrowej, niż jest dostarczane przez system laserów. Naukowcy z ośrodka badań laserowych HIPER, wspieranego przez europejskie instytucje badawcze i bezpośrednio zaangażowanych partnerów przemysłowych, chcą, aby Europa znalazła się na czele wyścigu po energię termojądrową. Udane przeprowadzenie tego finansowanego ze środków UE projektu umożliwi stworzenie przykładowej infrastruktury, dzięki której możliwe będzie zademonstrowanie przemysłowego i komercyjnego potencjału drzemiącego w fuzji laserowej. Chociaż budowa jest planowana nie wcześniej niż za kilka lat, prace przeprowadzone w ramach projektu HIPER stanowią podwaliny pod sprostanie zapotrzebowaniu na bezpieczne, bezemisyjne źródła energii. Opracowanie nowych rozwiązań w zakresie fuzji laserowej znacząco przyczyni się do postępu na drodze do opracowania technologii na skalę elektrowni. Innymi słowy, HIPER to jeszcze nie elektrownia wykorzystująca fuzję laserową, ale jeden z ostatnich kroków w kierunku jej powstania. Wyniki projektu przyniosą korzyści również w innych dziedzinach nauki, jako że ten najpotężniejszy na świecie laser umożliwia również dokonywanie precyzyjnych pomiarów w skali, jaka dotąd nie była możliwa.

Słowa kluczowe

Reakcja termojądrowa, elektrownie, HIPER, laser o dużej mocy, bezemisyjne źródła energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania