European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Powered Two-wheelers (PTW) Integrated Safety

Article Category

Article available in the following languages:

Ochrona życia użytkowników motocykli

Wypadki motocyklowe często wiążą się z niepotrzebną śmiercią i mają straszliwe konsekwencje dla społeczeństwa. UE próbuje ograniczać liczbę tych wypadków poprzez zastosowanie nowych systemów bezpieczeństwa.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Motocykle i skutery, pod względem technicznym zaliczane są do silnikowych pojazdów dwukołowych, wyjątkowo często uczestniczą w śmiertelnych wypadkach drogowych, zmuszając decydentów oraz rządy do szukania rozwiązań. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Silnikowe pojazdy dwukołowe ze zintegrowanymi zabezpieczeniami" (PISA) badano nowe, odporne na błędy, zintegrowane systemy zwiększające bezpieczeństwo silnikowych pojazdów dwukołowych. Celem projektu było wspieranie UE w dążeniu do obniżenia o 50% liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Zespół projektu zajął się oceną potrzeb użytkowników oraz identyfikacją częstych przyczyn wypadków poprzez przeanalizowanie materiałów wideo z niebezpiecznych skrzyżowań. Zbadano interakcje pomiędzy kierującym a motocyklem, monitorowano zachowania i obserwowano niebezpieczne manewry. Następnie zespół przyjrzał się aktualnym technologiom oraz systemom bezpieczeństwa stosowanym w samochodach pasażerskich, aby wykorzystać je w silnikowych pojazdach dwukołowych. Podstawą zaproponowanego systemu, który ma zmniejszyć liczbę wypadków, jest technologia stanowiąca połączenie czujników oraz urządzeń ostrzegających z zaawansowanym systemem hamowania oraz automatycznym zawieszeniem o zmiennej charakterystyce. W ramach projektu PISA opracowano wymogi zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla silnikowych pojazdów dwukołowych, który wykrywa niebezpieczne sytuacje i zapobiega potencjalnym wypadkom. Opracowano system wspomagania kierowcy motocykla (motor driver assistance system, MDAS), którego podstawą są zaawansowane czujniki, a także strategia ostrzegania oraz ograniczania kolizji. Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych w kwestii bezpieczeństwa, uczestnicy projektu pomogli w opracowaniu prototypów naturalnej wielkości na potrzeby dwóch producentów biorących udział w badaniach. Różne scenariusze testów zaprezentowały, że system z powodzeniem realizuje między innymi technologie aktywnego hamowania (AB), usprawnionego hamowania (EB), wspomagania hamowania, a także hamowania połączonego (CB). Testy w warunkach laboratoryjnych wykazały, że system PISA może znacznie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych. Chociaż to, jak system działa w rzeczywistym świecie dopiero się okaże, to jednak projekt PISA zaowocował ważnymi danymi w kwestii zapobiegania wypadkom. W związku z tym wyniki projektu z pewnością pomogą decydentom w opracowaniu skuteczniejszych strategii ograniczania liczby ofiar wypadków z udziałem silnikowych pojazdów dwukołowych w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania