Skip to main content

High-throughput production platform for the manufacture of light emitting components

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikroprodukcja w centrum zainteresowania

W ramach trwających badań opracowano pierwszy system mikroprodukcji lamp LED. Nowatorska idea wprowadza szybkość oraz metody samodzielnego montażu na linie produkcyjne małych struktur, oferując możliwość zastosowania w wielu sektorach.

Technologie przemysłowe

Projekt "Wysokowydajna platform produkcyjna do wytwarzania komponentów emitujących światło" (LIGHT-ROLLS) skupia badaczy z branży przemysłowej oraz instytuty badawcze z ośmiu krajów. Ich zadaniem będzie zbudowanie pilotażowej linii do produkcji elastycznych systemów ekranowych LED. Platforma produkcyjna jest oparta na opatentowanej technologii RMPD®-rotation umożliwiającej tworzenie trójwymiarowych struktur polimerowych z wykorzystaniem szybkiego procesu produkcyjnego. Pozostałe innowacje, które mają zostać wprowadzone to: nowe metody samodzielnego montażu chipów, szybkie generowanie ścieżek o wysokiej rozdzielczości oraz obsługa różnych połączeń oparta na technologiach druku atramentowego i laserowego. Zespół stworzył już prototyp jednostki rotacyjnej i potwierdził prawidłowość tezy. Badacze opracowali także odpowiedni proces funkcjonalizacji powierzchni dla samodzielnego nakładania barwników, a także wybrali i przetestowali odpowiednie atramenty i głowice, które są zgodne z innymi podzespołami systemu. Zespół przeprowadził pomyślną integrację macierzy 2x2 niebieskich chipów GaN LED o średnicy 0,25 mm na elastycznym substracie przy pomocy procesu RMPD®-mask. Grubość całkowita podzespołu wynosi 1 mm. Główne parametry, jakie będą brane pod uwagę w czasie testów to: elastyczność, wydajność, kolor, czas eksploatacji oraz funkcje zarządzania ciepłem. Kolejną kwestią jest zdefiniowanie architektury oprogramowania do kontroli procesów. Badacze analizują potrzeby linii produkcyjnej i wskazują główne parametry systemów informatycznych niezbędnych do ich kontrolowania. Prace w ramach sponsorowanego przez UE projektu potrwają do końca 2012 r. Potencjalne możliwości dla europejskiego przemysłu produkcyjnego są bardzo istotne – jeden z partnerów ocenił, że w ciągu pięciu lat produkty stworzone dzięki opracowanym technologiom mogłyby przynieść zysk rzędu 100 mln euro.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania