Skip to main content

Production of polyhydroxyalkanoates from olive oil mills wastewater

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oliwa z oliwek dobroczynna także dla środowiska

Oliwa z oliwek ma dobry wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie; stanowi także ważny sektor gospodarki europejskiej. Jednakże jej produkcja wiąże się z licznymi skutkami ujemnymi dla środowiska, które należy wyeliminować.

Zmiana klimatu i środowisko

Oliwa z oliwek, bogata w przeciwutleniacze niewystępujące w innych typach oliwy, jest powszechnie znana za korzystne dla zdrowia i odżywcze działanie, w tym zwiększenie ochrony przed określonymi formami raka. Jako że 95% światowej produkcji oliwy odbywa się w Europie, ma równie dobroczynny wpływ na europejską gospodarkę. Pomimo wszystkich tych korzyści, produkcja oliwy z oliwek nie jest dobra dla środowiska. Głównym tego powodem jest wysokie stężenie toksycznych związków organicznych i nieorganicznych w ściekach poprodukcyjnych. Ponieważ większość producentów oliwy z oliwek to mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), prosta i opłacalna metody zminimalizowania tego źródła zanieczyszczeń miałaby wielką wartość. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Produkcja polihydroksyalkanolanów ze ścieków poprodukcyjnych oliwy z oliwek" (Polyver) zajęto się tym problemem, opracowując metodę oczyszczania, która pochłania zanieczyszczające mikroorganizmy występujące w ściekach i przekształca je w monomery bioplastikowe o komercyjnym zastosowaniu. Są to biodegradowalne substytuty tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej, które jednocześnie zapewniają wiele korzyści dla środowiska. Zaprojektowano i stworzono pilotażowy zakład produkcyjny, dysponujący automatyczną obsługą cyklu bioreaktora, uzyskaną poprzez spersonalizowany interfejs użytkownika. W zakładzie udało się wyprodukować jedynie niski uzysk, przez co przed komercjalizacją procesu będą wymagane usprawnienia. Ocena cyklu życia (LCA) również podkreśliła potrzebę optymalizacji tej technologii pod względem kosztów środowiskowych wykorzystanej energii elektrycznej i rozpuszczalników. Jakość wody, jaką uzyskano w procesie oczyszczania następującym po odzyskiwaniu polimerów, była zadowalająca, jednak i w tym zakresie możliwe są ulepszenia. Pomimo konieczności dalszych udoskonaleń, technologia Polyver nadaje się do wykorzystania w przemyśle i jest dobrym kandydatem do komercjalizacji, ponieważ koszty produkcji monomerów bioplastikowych są niższe niż te ponoszone w ramach konwencjonalnego usuwania ścieków. Uwzględniając potencjał komercyjny projektu, tylko część informacji została rozpowszechniona na szeroką skalę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania