Skip to main content

Sound Engineering For Aircraft (SEFA)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mniej denerwujący hałas przelatujących samolotów

Wzmożony ruch powietrzny może nie tylko prowadzić do wzrostu natężenia hałasu w istniejących portach lotniczych, ale także wywołać potrzebę budowy nowych lotnisk i węzłów lotniczych. Ograniczenie hałasu wytwarzanego przez pojedyncze samoloty nie tylko poprawi jakość życia osób zamieszkujących w pobliżu lotnisk, ale także zwiększy prawdopodobieństwo akceptacji nowej konstrukcji.

Technologie przemysłowe

W celu obniżenia hałasu wytwarzanego przez przelatujące samoloty na rzecz lokalnych społeczności, w ramach projektu pod nazwą "Inżynieria dźwięku dla samolotów" (SEFA) odwołano się do zaawansowanej inżynierii z myślą o zdefiniowaniu optymalnego bądź docelowego "kształtu" hałasu bądź charakterystyki dźwięku lotniczego. W pierwszej kolejności badacze zarejestrowali próbki dźwięku wytwarzanego przez 238 samolotów podczas odlotu oraz lądowania na trzech portach lotniczych w Europie. Następnie wykorzystali rozkład spektralny oraz filtrowanie nieliniowe do zmodyfikowania nagrań i stworzenia ogromnej bazy kilkuset zsyntetyzowanych dźwięków nieodróżnialnych od tych wytwarzanych przez prawdziwe samoloty. W następnej kolejności zespół badawczy przeprowadził szeroko zakrojone testy psychometryczne, obejmujące subiektywną ocenę hałasu przelatujących samolotów przez szereg osób w ośmiu laboratoriach z siedmiu krajów. Szczegółowa analiza statystyczna danych ujawniła szereg interesujących wyników. Po pierwsze aspekty takie, jak kultura, wiek, płeć, indywidualna wrażliwość na hałas oraz przynależność do społeczności zamieszkujących w pobliżu lotnisk, nie miały wpływu na ocenę dźwięku samolotów. Zasadniczo umieszczenie na skali dźwięków samolotów było bardzo trudnym zadaniem dla słuchaczy, biorąc pod uwagę szybkość, z jaką dźwięk zmienia się podczas startu i lądowania. Ponadto znaczenie przypisywane poszczególnym niepokojącym cechom generowanego dźwięku w znacznym stopniu uzależnione było od całej kompozycji dźwięku. W związku z tym scharakteryzowanie optymalnego kształtu dźwięku okazało się znacznie bardziej złożonym zadaniem niż pierwotnie oczekiwano. W celu wyeliminowania potrzeby prowadzenia dalszych kosztownych i czasochłonnych testów, takich jak te opisane wcześniej, badacze projektu SEFA zaprojektowali dwa niezwykle innowacyjne narzędzia symulacyjne. Wirtualny samolot stanowi bezpośredni łącznik między specyficznym dźwiękiem konfiguracji samolotu a optymalną charakterystyką dźwięku docelowego. Wirtualny słuchacz symuluje subiektywną ocenę dźwięku przelatującego samolotu na skali zdefiniowanej na podstawie kompleksowych testów psychometrycznych. Podsumowując, w ramach projektu SEFA opracowano wytyczne dotyczące konstrukcji szkieletu samolotu, konstrukcji silnika oraz procedur latania na rzecz ograniczenia hałasu zgodnie z cechami przynależnymi określonym samolotom. W ten sposób naświetlono metody umożliwiające ograniczenie hałasu poza obniżeniem jego poziomu, a mianowicie poprzez uwzględnienie charakterystyki specyficznego hałasu wytwarzanego przez poszczególne samoloty. Narzędzia symulacyjne stworzone przez zespół projektu niosą obietnicę wprowadzenia w niedługim czasie lepszych konstrukcji samolotów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania