Skip to main content

Reinforcement of the research potential in Centre for Meteorology and environmental predictions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomoc dla Bałkanów w badaniu klimatu i środowiska

Dzięki inicjatywie UE na rzecz zwiększenia kompetencji meteorologicznych i środowiskowych Uniwersytetu w Nowym Sadzie, umocniono w tym sektorze cały region bałkański.

Zmiana klimatu i środowisko

W związku z przygotowaniami Serbii do przystąpienia do Unii Europejskiej w bliskiej przyszłości, Komisja Europejska podwoiła starania na rzecz zwiększenia potencjału przyszłego państwa członkowskiego w wielu obszarach. Działania te związane są m. in. z badaniami klimatu, koordynowanymi przez Centrum Meteorologii i Prognoz Środowiskowych (CMEP) przy Uniwersytecie w Nowym Sadzie w Serbii. Projekt finansowany przez UE "Wspieranie zdolności badawczych Centrum Meteorologii i Prognoz Środowiskowych" (RRP-CMEP) skupił się na zwiększeniu możliwości Serbii w tej dziedzinie. Projekt zrzeszył cztery grupy badawcze, które skoncentrowały się na prognozach środowiskowych związanych z kontrolą jakości powietrza i gleby, produkcją zdrowej żywności i zdrowiem publicznym. Poprzez wzmacnianie zdolności centrum w zakresie badań i rozwoju, projekt przyczynił się do wsparcia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Pomógł także podnieść wydajność Bałkanów Zachodnich poprzez zaszczepienie zaawansowanych technologicznie rozwiązań i rozpowszechnianie wyników badań CMEP i jego partnerów. Działania te obejmowały zakup nowego sprzętu na potrzeby ośrodka, zwiększenie kapitału ludzkiego, organizację warsztatów międzynarodowych i stworzenie strony internetowej. Dzięki projektowi RRP-CMEP dokonano także postępów w kwestii szkolenia na temat monitorowania klimatu i zachęcania młodych naukowców do obierania ścieżki zawodowej w tej dziedzinie. Do kluczowych osiągnięć projektu należało opracowanie wysokiej klasy oprogramowania, by pomóc centrum w podjęciu bardziej solidnych analiz w tej dziedzinie. Projekt RRP-CMEP z powodzeniem podniósł renomę centrum w regionie, zwiększył świadomość publiczną na temat kwestii środowiskowych, poparł edukację w tych dziedzinach oraz umocnił CMEP na wiele sposobów. Dzięki temu centrum może podejmować badania na skalę regionalną.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania