European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

Sustainable enhancement of autochthonous wine grapes in mountain areas

Article Category

Article available in the following languages:

Torowanie kobietom drogi do kariery naukowej

Zespół pracowników badawczych finansowanych ze środków UE zbadał, jakie czynniki wpływają na utrzymywanie się nierówności płci w zawodach związanych z naukami ścisłymi i technologią. Badania zwróciły uwagę na "wkład", jaki mają stereotypy, oraz dostarczyły praktycznych sugestii dotyczących sposobów radzenia sobie z takimi wpływami.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wiele niedawnych badań pokazało, że różnice między płciami nadal stanowią problem w świecie nauki. W świetle tej sytuacji, Unia Europejska dokłada kolejnych starań, aby poznać sedno sprawy. Należy zadać kilka pytań: Dlaczego młodzi ludzie tracą kontakt z naukami ścisłymi? Co wpływa na wybory związane z karierą i od jakiego wieku należy rozważać tę kwestię? Dlaczego liczba studentów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi spadła? Projekt "Proces uczestnictwa w zwiększaniu świadomości dotyczącej płci: różnice w wyborach dotyczących kariery naukowej" (GAPP) obejmował zbadanie tych i innych obszarów z użyciem badań jakościowych w połączeniu z uwzględnieniem rozwoju nowych praktyk w zakresie komunikacji nauki oraz edukacji. W tej sytuacji głównym celem było lepsze zrozumienie i poradzenie sobie z uderzającymi różnicami dzielącymi płcie w kwestii zaangażowania w nauki ścisłe i technologię w UE. Cele koncentrowały się na zrozumieniu spadku zainteresowania tymi dziedzinami ze strony młodzieży w Europie – zwłaszcza jeśli chodzi o dziewczęta – oraz inicjowaniu dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym, nauczycielami, rodzicami, studentami i innymi grupami w celu przedstawienia podstawowych problemów i oczekiwań tych grup. Trzecim celem było opracowanie i przetestowanie różnych praktycznych działań mających na celu pokonanie różnic płci, jak również wytworzenie głębszego związku między uczniami szkół średnich oraz światem nauki i technologii. Wyniki badań ujawniły, że wysiłki mające na celu zmianę stereotypów oraz postrzegania ról społecznych, jako wpływające na szkolenie młodych ludzi, jak również ich rodziców i nauczycieli, mogą stanowić pierwszy krok ku zmniejszeniu nierówności płci w obszarze nauki i technologii oraz decydować o wyborze przyszłej ścieżki akademickiej i/lub zawodowej. Elementy takiego podejścia obejmują zwiększony udział kobiet w obszarach, w których to głównie mężczyźni stanowią wzory do naśladowania, a także większa ekspozycja na świat profesjonalnej nauki i technologii oraz interakcje z nim, szczególnie z kobiecymi wzorami do naśladowania. Głównym wnioskiem wyciągniętym w sześciu krajach uczestniczących w programie GAPP, było to, że postrzeganie obszaru nauki i technologii utwierdza bieżące stereotypy. Na stereotypy wpływają rodzice, nauczyciele i osoby stanowiące wzory do naśladowania; zmiana stereotypów może mieć miejsce poprzez spotkania z profesjonalistami z zakresu nauki i technologii w wielu ustawieniach, jak również za pośrednictwem mediów, beletrystyki i reklamy, poprzez filmowanie wywiadów z młodymi i dynamicznymi osobami będącymi wzorami do naśladowania, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Nauka i technologia, powszechnie uważane za trudniejsze od nauk humanistycznych, są także narażone na inny problem: jedynie nieliczne osoby posiadają wiedzę na temat możliwych zawodów w tym obszarze. W związku z tym, uczestnicy projektu poszukują sposobów na lepsze dzielenie się wiedzą o zawodach z obszaru nauki i technologii od wczesnego wieku. Wymaga to bezpośredniego uczestnictwa i podejścia obejmującego "naukę i karierę naukową w akcji". Wyciągnięte z projektu GAPP wnioski i sugestie dotyczące zintegrowania działań całej społeczności naukowej, szkół i społeczeństwa w ogóle, wniosły istotny wkład w misję promowania kobiet w dziedzinie nauki i technologii na poziomie europejskim.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania