European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-20

ZEffpp SecretariaT

Article Category

Article available in the following languages:

Wsparcie dla energii o zerowej emisji

Nowa inicjatywa z zakresu zarządzania i administracji, mająca na celu wspieranie platformy zerowej emisji, poszerzyła cele i pomogła promować nowe technologie w tej dziedzinie.

Energia icon Energia

Produkcja energii w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi przy zerowej emisji dwutlenku węgla wymaga wspólnych badań i współpracy na wielu poziomach. W ramach finansowanego przez UE projektu "Sekretariat Zeffpp" (ZEST) udało się stworzyć biuro lub sekretariat dla Platformy technologicznej elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi przy zerowej emisji dwutlenku węgla (ETP-ZEP). Projekt ZEST wspierał działalność inicjatywy ETP-ZEP, znanej także jako Platforma zerowej emisji (ZEP). Projekt koncentruje się na wspieraniu jej administracji, zarządzania oraz walki z problemami związanymi z komunikacją. Projekt dostarcza metod i narzędzi do dalszego wspólnego działania i postępu w obszarze nowej generacji elektrowni o zerowej emisji. Organ działa zgodnie z celami polityki UE na poziomach ochrony środowiska i przemysłowych, a w razie potrzeby także współpracuje z ekspertami w tych dziedzinach. Aby umożliwić najlepsze możliwe zarządzanie Platformą zerowej emisji (ZEP) oraz wsparcie naukowe i przemysłowe, w ramach projektu ZEST zatrudniono niezależnych ekspertów w dziedzinie energetyki pochodzących z największych międzynarodowych firm. W ten sposób projekt był w stanie zapewnić ogromną liczbę cennych usług wymaganych przez ETP-ZEP. Wzmocnił platformę i dał gwarancję, że różne rodzaje podmiotów przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu i ZEP. Informacje o postępach, jakie zawdzięczamy projektowi, były rozpowszechniane podczas seminariów i spotkań, jak również poprzez odpowiednie publikacje. Utworzono także informacyjną stronę internetową projektu, służącą do przekazywania informacji, także tych na temat postępów związanych z platformą ZEP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania