Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze dane i analizy dla bardziej wydajnych łowisk

Europejskie władze krajowe i regionalne wyrażają zainteresowanie narzędziami i metodologiami pozwalającymi na bardziej wydajne i efektywne kosztowo zarządzanie łowiskami. Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował prototypowy system zarządzania informacjami wraz z propozycją wdrożenia polityki na poziomie zarządzania łowiskami – to może być rozwiązanie, którego szukali urzędnicy.

Gospodarka cyfrowa

Celem projektu "Ulepszenie doradztwa naukowego i technicznego w sprawie zarządzania łowiskami" (ISTAM) było koordynowanie działań naukowych dotyczących zarządzania i monitorowania danych na rzecz lepszego zarządzania łowiskami, ze strony władz krajowych i regionalnych. Naukowcy ISTAM ocenili liczne krajowe systemy monitorowania i ich użytkowników pod kątem istniejących problemów z zarządzaniem, a następnie zaprojektowali prototypowy system informacyjny w pełni kompatybilny z aktualnymi programami międzynarodowymi. Prototypowy system obejmował ocenę zasobów rybnych, a także podziału i dynamiki zasobów wraz z bazą danych warstw geograficznych. Badacze stworzyli także internetowy atlas z funkcją automatycznej oceny parametrów geostatystycznych oraz plan realizacji polityki dla osób zaangażowanych w zarządzanie łowiskami. Podsumowując, projekt ISTAM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wyrażane przez władze krajowe i regionalne w zakresie lepszych informacji naukowych do wykorzystania w zarządzaniu łowiskami. Uczestnicy projektu opracowali oprogramowanie usuwające najważniejsze ograniczenia krajowych systemów monitorowania, które powinno udostępnić bardziej precyzyjny obraz stanu zasobów rybnych i ułatwić ich podział, a tym samym przynieść korzyści środowisku i podnieść zyskowność.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania