Skip to main content

Diamond to retina artificial micro-interface structures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Diamentowe implanty są wieczne

W ramach finansowanego przez UE projektu "Diamenty w mikropowierzchniowych strukturach sztucznej siatkówki" (Dreams) opracowano sztuczne implanty siatkówki dla potrzeb leczenia chorób neurodegeneracyjnych i ślepoty.

Zdrowie

Elektryczna stymulacja wyspecjalizowanych komórek, które przewodzą impulsy nerwowe (neuronów) to dobrze znana metoda leczenia choroby Parkinsona i innych zaburzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Podejście to może mieć także istotny wpływ na leczenie ślepoty. Jednakże dostępne na rynku przyrządy oparte na elektrodach metalizowanych dyfuzyjnie pękają w organizmie, wywołując w komórkach reakcję formowania blizn glejowych. Dlatego też niezbędne było zastosowanie nowej metody tworzenia implantów, które aktywowałyby neurony i nie ulegały degradacji z czasem. W ramach projektu Dreams zbadano nowe typy nanoprzetworników opartych na sztucznym diamencie nanokrystalicznym (NCD), który nie pęka w organizmie, i wykorzystano właściwości półprzewodzenia NCD. Celem konsorcjum było stworzenie implantów biokompatybilnych, które pozwalałyby przywrócić pacjentom zdolność widzenia do poziomu używalności. Partnerzy projektu wykorzystali powłoki NCD do opracowania nowych struktur, na których można byłoby hodować komórki nerwowe w celu stworzenia implantów kompatybilnych z ludzkim organizmem. Następnie naukowcy dokonali oceny wskaźnika przeżywalności i stabilności komórek, które pobrano z wyściółki oka szczurów laboratoryjnych. Zbadano również zdolność implantów do skutecznego pobudzania neuronów. Wyniki wykazały wysoką biokompatybilność diamentów w kontakcie z tkanką siatkówki i potwierdziły możliwość wykorzystania diamentu w protezach nerwowych i siatkówkowych. Sukces projektu oznacza promień nadziei dla osób cierpiących na choroby zwyrodnieniowe i ślepotę, które nie będą musiały już dłużej żyć w ciemności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania