European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Aircraft and ATM automation symposium

Article Category

Article available in the following languages:

Automatyzacja samolotów w zasięgu ręki

Kluczowi gracze z sektora lotniczego wspólnie zastanawiają się nad usprawnioną automatyzacją samolotów i oczekiwaną poprawą bezpieczeństwa.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Działalność nakierowana na zautomatyzowanie i połączenie sektora lotniczego może pomóc w zwiększeniu skuteczności transportu lotniczego w Europie. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Sympozjum na temat automatyzacji samolotów i zarządzania ruchem lotniczym (ATM)" (AAA) było zrealizowanie tego założenia i usprawnienie zarządzania ruchem lotniczym (ATM). Aby zrealizować te cele, do udziału w projektowym sympozjum zaproszono przedstawicieli najważniejszych podmiotów z kilku sektorów związanych z działalnością lotniczą, np. przedstawicieli linii lotniczych, organizacji ATM, producentów samolotów, pilotów oraz projektantów systemów. Do współpracy zaangażowano również psychologów, przedstawicieli instytucji rządowych ds. lotnictwa, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). W wydarzeniu tym wzięło udział wielu ważnych gości z różnych zaangażowanych obszarów. Zorganizowanie sympozjum pozwoliło zespołowi projektu AAA na zebranie informacji dotyczących obecnych inicjatyw związanych z automatyzacją i spopularyzowanie wymiany informacji na temat prowadzonych projektów w celu ich udoskonalenia. Sformułowane rekomendacje i wyniki zostały wydane w formie broszury i rozesłane do wszystkich kluczowych podmiotów. Ostatecznym celem było podniesienie obecnego poziomu bezpieczeństwa, który w uśrednieniu sprowadza się do jednego śmiertelnego wypadku na cztery tygodnie. Ponieważ ruch lotniczy dwukrotnie zwiększy się w ciągu najbliższych kilku lat, oczekuje się, że liczba śmiertelnych wypadków wzrośnie. W ramach sympozjum dyskutowano nad rozwojem samolotów i automatyzacji ATM, czego celem jest poprawienie bezpieczeństwa, również przy uwzględnieniu działania samolotów bezzałogowych, takich jak te stosowane w transporcie towarowym. Dzięki postawieniu bezpieczeństwa na pierwszym miejscu, takie nieszablonowe rozwiązania mogą zmienić sposoby operowania samolotami i uratować niejedno życie. Zespół projektu AAA nadał sprawie bieg i utorował drogę do wykorzystania w praktyce cennych wyników projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania