Skip to main content

Novel device to study pulp suspensions behaviour in order to move towards zero energy losses in papermaking

Article Category

Article available in the folowing languages:

Doskonała produkcja papieru

Wyeliminowanie strat energii w przemyśle celulozowo-papierniczym pozwoli wzmocnić gospodarkę europejską i zwiększy konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) tego sektora.

Technologie przemysłowe

Przemysł papierniczy odgrywa ważną rolę w gospodarce europejskiej, jednak wysokie koszty działalności zagrażają jego kondycji. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Nowe urządzenie do badania zawiesin pulpy na rzecz zerowych strat energii w papiernictwie" (Nodeszeloss) było zmniejszenie tych wysokich kosztów. Uczestnicy projektu Nodeszeloss pracowali nad skonstruowaniem sprzętu badającego zachowanie zawiesin pulpy pod kątem ograniczenia strat energii w produkcji papieru. Przeprowadzono liczne testy i zbudowano prototypowe urządzenie dla papierni w sektorze MŚP, podnosząc ich konkurencyjność i uzyskując cenne informacje dotyczące przepływu pulpy. W szczególności uczestnicy projektu badali dynamikę płynów w zawiesinach i dokonali optymalizacji chemii części mokrej, zwiększając wydajność procesu. Dzięki ścisłej współpracy MŚP z naukowcami, zbudowano cztery urządzenia laboratoryjne, a ich koncepcję opatentowano. Prace rozpoczęły się od badań rynkowych, a następnie dotyczyły określenia najlepszych sposobów rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektu. Zadanie to wymagało aktywnej współpracy i zaangażowania partnerskich MŚP, z którego to zadania partnerzy wywiązali się pomyślnie. Urządzenie miało w założeniu ulepszyć budowę instalacji oraz konstrukcję rur i pomp w części mokrej. Może jednak znaleźć wiele innych zastosowań, w których zachowanie się zawiesiny pulpy ogrywa ważną rolę, np. w kosmetyce, przemyśle żywnościowym i technologiach polimerowych. W ramach projektu zbadano kilka aspektów reologii pulpy, zawiesiny substancji włóknistych, flokulację i ciśnienie, opracowując nowy podręcznik projektowania urządzeń papierniczych. Po zbudowaniu sprawnego prototypu badacze mają nadzieję, że nowe urządzenie uda się wprowadzić do procesu przygotowywania pulpy, a ostatecznie do linii produkcyjnych w innych branżach. Technologia powinna przynieść wiele korzyści dla MŚP tego sektora, takich jak większe oszczędności finansowe i mniejsze zużycie energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania