Skip to main content

A knowledge-based manufacturing system, established by integrating Rapid Manufacturing, IST and Material Science to improve the Quality of Life of European Citizens through Custom fit Products.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szybka droga do skutecznej produkcji

Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi europejski przemysł produkcyjny znalazł się o krok bliżej zrównoważonego i opartego na wiedzy zatrudnienia. Przeprowadzone prace mogą przełożyć się na zmiany w procesach projektowania i wytwarzania produktów.

Gospodarka cyfrowa

Z uwagi na aktywną konkurencję ze strony firm dalekowschodnich, europejski przemysł produkcyjny potrzebuje zmian, które powinny przynieść korzyści także całej gospodarce. Transformacja taka miałaby polegać na dwóch kluczowych ruchach: przejściu z produkcji opartej na zasobach do produkcji opartej na wiedzy; przejściu z produkcji masowej wyrobów jednorazowego użytku do nowych koncepcji dostosowywania, ekoefektywności, zrównoważenia i wyższej wartości dodanej. Europejscy badacze są zdania, że środkiem do osiągnięcia tego celu może być Rapid Manufacturing (szybka produkcja, RM), która ma potencjał, aby uruchomić nową rewolucję przemysłową i cyfrową. Dzięki tworzeniu nowych produktów i narzędzi oraz szybszym zmianom produkcji dzięki błyskawicznemu tworzeniu prototypów, RM jest idealną metodą wytwarzania części, jak i produktów końcowych. Celem projektu Custom-fit było wsparcie tej wysokotechnologicznej transformacji europejskiego sektora produkcyjnego w odzyskaniu i zwiększeniu konkurencyjności. Członkowie zespół chcieli opracować i zintegrować przełomowy proces produkcyjny, dający nieograniczoną swobodę geometryczną, udostępniający gradientowe struktury różnych kompozycji materiałowych przy mniejszych nakładach roboczych oraz oferujący lepsze maszyny i procesy RM. Skupiające się na produktach podnoszących jakość życia obywateli i otwierających duże szanse rynkowe prace dotyczyły wyrobów medycznych oraz dostosowywania konsumenckich dóbr trwałych. Jako że RM wymaga określenia wymagań produktu końcowego, dobrą metodą uzyskania całkowicie odmiennych projektów wyrobu jest inżynieria wsteczna, metoda często używana do rejestracji kształtów trójwymiarowych. Produkty dostosowane do potrzeb klienta mają duży potencjał rynkowy. Stworzony w ramach projektu proces przynosi już korzyści handlowe i finansowe sektorom medycznym i dóbr konsumenckich. Nowe zastosowania pozwalają firmom pokonać przeszkody prawne, handlowe, strategiczne, finansowe i związane z łańcuchem dostaw – są to kwestie, którymi uczestnicy projektu zajmowali się jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia rozwiązań technologicznych. Potwierdzając korzyści płynące z RM – na przykład niższe koszty, lepsze materiały i możliwość dostosowywania produktów – projekt Custom-fit promuje metody, które mogą zrewolucjonizować europejski przemysł produkcyjny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania