Skip to main content
European Commission logo print header

Vacuum insulation (VACI)

Article Category

Article available in the following languages:

Niskonakładowa izolacja przyjazna dla środowiska

Naukowcy finansowani przez UE opracowali nowe metody przetwarzania izolacji termicznej do produkcji niskonakładowych, przyjaznych dla środowiska i zróżnicowanych geometrycznie komponentów izolacyjnych. Osiągnięcia te powinny przyspieszyć obecną penetrację rynku i stworzyć możliwości nowym niewykorzystanym zastosowaniom.

Energia icon Energia

Funkcją izolacji termicznej jest minimalizacja utraty ciepła. W ciągu ostatnich lat na rynku nastąpił zwrot w kierunku próżniowych paneli izolacyjnych (VIP). VIP to obietnica tańszych, bardziej przyjaznych dla środowiska, mniejszych objętościowo rozwiązań, które demonstrują wysoką wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami i metodami izolacyjnymi. VIP wprowadzono już na rynek do izolacji kontenerów transportowych, do użytku w systemach wydechowych i reaktorach, elektronice, rurociągach i budynkach. Jednak utrudnieniem dla powszechnego wykorzystania komercyjnego i penetracji nowych potencjalnych rynków jest brak różnorodności geometrycznej. VIP są przede wszystkim wytwarzane w postaci elementów płaskich lub komponentów cylindrycznych formowanych przez zginanie wzornika. Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Izolacja próżniowa" (VACI) w celu opracowania procesów i maszyn do wytwarzania VIP w segmentach zwężanych i zgiętych, jak również do poprawy zrozumienia łączenia segmentów. Dodatkowo skupili się na stworzeniu metod konserwacji VIP, umożliwiających naprawę na miejscu lub wymianę uszkodzonych segmentów. Badania skupiły się na urządzeniach chłodniczych, a zwłaszcza izolowanych systemach rurowych. Przeprowadzono wiele badań właściwości termicznych i mechanicznych przy użyciu ograniczonego modelowania elementów. Przyjrzano się także właściwościom bariery mechanicznej i gazowej powłok izolacyjnych. Następnie konsorcjum VACI stworzyło zakłady wytwórcze do produkcji rur z izolacją cylindryczną, a także zakłady napraw na miejscu uszkodzonych paneli. Do rezultatów projektu VACI należy m. in. poprawa monitorowania jakości powłok izolacyjnych oraz VIP, a także ulepszone procesy produkcji VIP. Dodatkowo naukowcy z powodzeniem obniżyli koszty produkcji. Podsumowując, wyniki projektu VACI powinny pozwolić na realizację celu, jakim jest zaawansowana komercjalizacja VIP i penetracja nowych rynków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania