Skip to main content
European Commission logo print header

MOLECULAR MECHANISMS OF BONE FORMATION AND ANABOLISM

Article Category

Article available in the following languages:

Leki wspomagające formowanie kości u chorych na osteoporozę

Nieodwracalne uszkodzenia kości spowodowane osteoporozą wymagają stworzenia leków pozwalających stymulować formowanie się kości. Europejscy naukowcy wyjaśnili mechanizmy tworzenia kości, określając najważniejsze cele dla leków regeneracyjnych.

Zdrowie icon Zdrowie

Osteoporoza należy do najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych w Europie i w miarę starzenia się społeczeństwa dotyka coraz większej liczby osób. Cechuje ją zmniejszenie gęstości kości, najczęściej powodowane nasilającym się z czasem procesem utraty tkanki kostnej. Dostępne obecnie leki mają na celu zapobieganie utracie masy kostnej, ale nie naprawiają uszkodzonej tkanki. Niedawno zatwierdzono do użytku pierwszy regeneracyjny lek przeciwko osteoporozie, co dowodzi, że możliwe jest zwalczanie tej choroby przy użyciu tego rodzaju substancji. Finansowany ze środków UE projekt "Mechanizmy molekularne formowania kości i anabolizm" (Anabonos) był próbą lepszego poznania szlaków molekularnych związanych z tworzeniem się kości. Głównym celem badania było określenie potencjalnych celów terapeutycznych w zakresie leczenia i profilaktyki osteoporozy. Naukowcy posłużyli się metodami mutagenetycznymi i techniką mapowania genetycznego, aby zbadać rolę określonych białek w regulowaniu formowania się kości.Ponadto określono aktywne szlaki sygnałowe powodujące wyhamowanie formowania kości w przypadku ludzkich chorób genetycznych. Uczestnicy projektu określili ważne efektory biologiczne kontrolujące formowanie się kości u myszy. Regulacja w górę lub w dół tych efektorów może prowadzić do bardziej intensywnego budowania tkanki kostnej. Ponadto, w przypadku osteoporozy prawdopodobnie stymulowane są osteoklasty, które w przeciwieństwie do osteoblastów dokonują resorpcji kości, co czyni z nich potencjalne cele terapeutyczne. Projekt Anabonos dostarczył danych dotyczących molekularnych mechanizmów tworzenia się kości. Najważniejsze białka biorące udział w tym procesie mogą być celami terapeutycznymi pozwalającymi na zapobieganie utracie masy kostnej i stymulowanie budowy kości u osób cierpiących na osteoporozę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania