Skip to main content
European Commission logo print header

THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION OF HUMAN CORNEAS BY TISSUE ENGINEERING

Article Category

Article available in the following languages:

Wytwarzanie ludzkiej rogówki

Stosowanie dostępnych obecnie na rynku rogówek syntetycznych (keratoprotez) wiąże się z poważnymi ograniczeniami związanymi z kwestią przyjmowania się sztucznej tkanki po wszczepieniu. Europejscy naukowcy zaproponowali alternatywny system in vitro, który ma zrewolucjonizować przeszczepy rogówki.

Zdrowie icon Zdrowie

Schorzenia rogówki odnotowywane są coraz częściej; na całym świecie cierpi na nie ponad 10 mln osób. Istniejące metody leczenia polegają najczęściej na wszczepieniu rogówki od dawcy. Problemem w tym przypadku jest jednak ograniczona liczba dawców, częste stosowanie zabiegów korekcji wzroku, uniemożliwiających przeszczepy rogówki, oraz zwiększone ryzyko przenoszenia chorób. W odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie na nowe metody naprawy rogówki, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Trójwymiarowa rekonstrukcja ludzkiej rogówki przy pomocy inżynierii tkankowej" (Cornea Engineering) postanowili wyhodować ludzką rogówką in vitro. Otrzymana w ten sposób rogówka służyłaby do przeszczepów, a także jako alternatywa wobec modeli zwierzęcych stosowanych w kosmetyce i badaniach farmakologicznych. Innowacyjność badań w ramach projektu Cornea Engineering polega na wytworzeniu trójwymiarowych rusztowań komórkowych wzorowanych na naturalnej matrycy zewnątrzkomórkowej (ECM). W tym celu naukowcy opracowali techniki wykorzystywania ludzkich rekombinowanych białek ECM i ich enzymów przetwarzających do hodowania różnego rodzaju komórek rogówki. Dzięki zgromadzonym przez uczestników projektu danym udało się stworzyć przy pomocy ludzkich komórek nabłonkowych i stromowych rogówkę, która może stanowić alternatywną metodę in vitro dla testów toksyczności prowadzonych na zwierzętach. Badając rolę enzymów zewnątrzkomórkowych i interakcji komórek z matrycami w strukturze i naprawie rogówki, naukowcy określili molekularne mechanizmy kontrolowania fenotypu komórek macierzystych. Odkrycia te pozwoliły na przeprowadzenie badań klinicznych przy pomocy komórek nabłonkowych otrzymanych z komórek macierzystych. Uczestnicy projektu Cornea Engineering zbadali interakcje między matrycą a komórką, będące niezbędnym elementem optymalnej rekonstrukcji tkanki rogówki. W efekcie stworzono pełnowymiarową rogówkę in vitro. Rekonstrukcja ludzkiej rogówki to prawdziwy przełom, dzięki któremu pacjenci z chorą lub uszkodzoną rogówką będą mogli zastąpić ją wyhodowaną laboratoryjnie tkanką.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania