Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej przemysłu tekstylnego w UE

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nową sondę do bezpośredniego monitorowania i kontroli parametrów kąpieli barwienia materiałów włókienniczych. Komercjalizacja urządzenia powinna zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu tekstylnego poprzez ograniczenie kosztów oraz jednoczesne przyspieszenie produkcji.

Technologie przemysłowe

Europejski przemysł tekstylny stanął w obliczu trudności w ostatnich latach z powodu przepisów mających na celu zmniejszenie wpływu przetwarzania tekstylnego na środowisko naturalne. Jednocześnie intensywna konkurencja ze strony krajów rozwijających się doprowadziła do wzrostu importu z krajów o taniej sile roboczej, obciążonych mniejszą ilością przepisów w zakresie ochrony środowiska. Europejscy badacze starali się poprawić jakość europejskich tkanin przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko, a tym samym przywrócić przewagę konkurencyjną. Podjęli się opracowania narzędzia do monitorowania i kontroli barwienia w ramach dofinansowania przeznaczonego na realizację projektu "Rozwój czystego i wydajnego systemu automatycznej kontroli barwienia" (EDY). Naukowcy opracowali spektrometr ze zmienną ścieżką optyczną (VOPS), zapewniający bezpośrednie i niezawodne dane w czasie rzeczywistym dotyczące składu pierwiastkowego i kolorów kąpieli barwiącej, wskaźnika pH, przewodności i temperatury. Wraz z adaptacyjną pętlą sterowania system umożliwiał modyfikację kontroli w oparciu o ciągłe informacje zwrotne dostarczane w czasie rzeczywistym. Poprzednie systemy monitorowania dostarczały informacji na temat parametrów kąpieli barwiącej po zakończeniu procesu. Systemy takie nie ułatwiały dokonywania zmian w czasie rzeczywistym w celu uzyskania optymalnych warunkach procesowych. Dzięki oszczędności system EDY umożliwił poprawę jakości produktów tekstylnych, zapewniając jednocześnie mniejszą ilość odpadów materiałowych oraz oszczędność czasu. Rezultatem końcowym było osiągnięcie szybszego tempa produkcji przy niższych kosztach środowiskowych i finansowych. Ogólnie rzecz biorąc, projekt EDY wykazuje potencjał znacznego zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu tekstylnego, który ucierpiał ostatnio z powodu surowych przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz taniej siły roboczej w innych krajach. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) sektora tekstylnego powinny znacznie skorzystać na ograniczeniu kosztów przez system EDY, jak również dzięki jego zgodności z przepisami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania