Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Postępy w technologii szybkiego prototypowania

Europejscy naukowcy zbadali potencjał nowego systemu wytwarzania prototypów z większą szybkością i elastycznością. Nowa technologia ma znacząco wpłynąć na tworzenie prototypów produktów oraz wprowadzanie ich na rynek.

Technologie przemysłowe

Szybkie prototypowanie (RP) odnosi się do grupy technik, które ułatwiają rozwój produktu z wykorzystaniem projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i technologii 3D. Istnieją różne maszyny prototypowe służące do budowy części i prototypów, umożliwiające szybkie rozpowszechnianie produktów na rynku. Jednak niezbędne są specjalne umiejętności w zakresie zaawansowania technik RP, a maszyny są drogie i trudno je dostosować do otoczenia biurowego. Aby rozwiązać te problemy, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Rozwój innowacyjnego, modułowego systemu szybkiego prototypowania modeli sztywnych i elastycznych" (Flexrap) podjęto się stworzenia wysokiej jakości systemu szybkiego prototypowania o większej elastyczności i funkcjonalności niż systemy stereolitograficzne (SLA). Partnerzy projektu pracowali nad różnymi parametrami maszyn prototypowania, w tym nad materiałem pomocniczym, który można by łatwo usuwać w środowisku biurowym, a jednocześnie zapewniającym wystarczającą wytrzymałość. Zbadano także rodzaj użytego materiału modelowego (twardy lub miękki), kładąc szczególny nacisk na preparaty żywiczne, które musiały być zgodne z opatentowaną technologią atramentową. Przełomem było opracowanie elastycznej formuły o wysokim wydłużeniu przy zerwaniu i dobrej elastyczności, którą partnerzy projektu z powodzeniem wprowadzili na rynek. Ponadto zbudowano eksperymentalną drukarkę umożliwiającą druk na dwóch materiałach modelowych oraz jednym materiale pomocniczym, jak również zbadano przydatność nowej prototypowej maszyny. Technologia Flexrap znalazła zastosowanie w przemyśle odlewniczym, zabawkarskim i obuwniczym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania