Skip to main content
European Commission logo print header

Textile innovation environment in ACC

Article Category

Article available in the following languages:

Hartowanie przemysłu tekstylnego

Utrzymanie konkurencyjności w dziedzinie odzieży i tekstyliów jest wielkim wyzwaniem dla Europy. Oparte na najnowszych technologiach ostatnie wysiłki zmierzające do połączenia działań członków sektora tekstylnego i wspólnego zebrania plonów są obiecującą zapowiedzią przekroczenia dotychczasowych barier.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Nie tak dawno temu Europa Wschodnia była znana z produkcji tekstylnej, ale konkurencja z innych regionów świata zagraża bytowi sektora. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Innowacyjne środowisko tekstylne w SKK" (Envitex) było udzielenie wsparcia sektorowi w krajach przystępujących UE oraz młodszych członkach poprzez promowanie rozwoju technologicznego i badań w dziedzinie tekstyliów. Aby zrealizować te cele, zespół projektu utworzył możliwą do przeszukiwania bazę danych partnerów w sektorze tekstylnym z naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), co obejmowało przedsiębiorstwa w Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii oraz na Węgrzech. Profile partnerów internetowych zostały opublikowane na odpowiednich stronach UE, co otworzyło drzwi do połączonych projektów finansowanych ze środków unijnych. Partnerzy projektu pilnie pracowali nad zidentyfikowaniem przedsiębiorstw liczących na współpracę w dziedzinie badań i rozwoju. Aby wprowadzić dane do bazy, skontaktowano się z ponad 700 organizacjami. Następnie zespół projektu Envitex promował bazę danych poprzez organizację różnych wydarzeń, publikowanie artykułów, inicjatywy internetowe oraz warsztaty. Wraz z zakończeniem projektu partnerzy przygotowali płytę CD z kompletną bazą danych projektu Envitex, poszerzając wybór narzędzi promujących sektor tekstylny. Można się spodziewać, że wyniki projektu wzmocnią konkurencyjność Europy w przemyśle tekstylnym oraz mogą przyczynić się do odbudowania kluczowej pozycji Europy Wschodniej w tym sektorze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania