Skip to main content
European Commission logo print header

Highly parallel cell culture in nanodrops, a new format for high content cell based toxicity screening on cell on chips

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia chipów komórkowych w toksykologicznych badaniach przesiewowych

Toksykologiczne badania przesiewowe pod kątem nowych potencjalnych leków są słabym punktem branży farmaceutycznej. Europejskie konsorcjum zajęło się tą kwestią, opracowując testy w postaci chipów zawierających nanokrople komórek, które mogłyby zostać wykorzystane do badania rozmaitych substancji chemicznych.

Zdrowie icon Zdrowie

Rośnie presja na ograniczenie wykorzystania zwierząt do toksykologicznych badań przesiewowych, która wymusza opracowanie nowych metod ekranowania. W ramach alternatywy dla toksykologicznych badań przesiewowych zaproponowano testy komórkowe na płytkach agarowych. Aby uzyskać maksymalną ilość informacji, naukowcy zaproponowali naśladowanie eksperymentów z chipami DNA poprzez zastąpienie sond DNA kropelkami hodowli komórkowej. Tego typu system miałby stanowić związek między fenotypem komórki a toksycznością chemiczną. Poza przyjęciem tego podejścia, celem projektu Toxdrop finansowanego przez UE było opracowanie innowacyjnej technologii "chipów komórkowych" do toksykologicznych badaniach przesiewowych. Celem było wygenerowanie zautomatyzowanego podejścia w zakresie wysokowydajnych toksykologicznych badań przesiewowych przy użyciu rewolucyjnego formatu komórkowych nanokropel formujących się na szkiełku. W celu usprawnienia analizy toksyczności w obrębie tych komórkowych nanokropel, przetestowano dwie odrębne metody, a mianowicie metodę kwantyfikacji fluorescencyjnej białek i spektrometrię mas jonów wtórnych (TOF-SIMS). Przy użyciu różnych linii komórkowych możliwe było wykrywanie trójwymiarowej dystrybucji molekuł zarówno z błony komórkowej, jak i jądra komórkowego, a także prowadzenie multipleksowej charakterystyki fenotypowej. Biorąc pod uwagę dużą ilość informacji do przetworzenia, opracowano także nowe narzędzia programowe i ustanowiono dzieloną bazę danych. Analiza z użyciem chipów komórkowych Toxdrop stanowi obiecującą, zautomatyzowaną alternatywną metodę wysokowydajnych badań przesiewowych leków i środków chemicznych. Oczekuje się, że jej potencjał komercjalizacji przyniesie znaczne korzyści branży farmaceutycznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania