Skip to main content
European Commission logo print header

Muon reconstruction and trigger optimization towards early beyond the Standard Model discovery at the LHC with the CMS detector

Article Category

Article available in the following languages:

Rekonstrukcja cząstki w CERN-ie

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) zajmuje się fundamentalnymi kwestiami w fizyce, realizując eksperymenty wysokoenergetyczne. Wykorzystując akceleratory cząstek i specjalne detektory, naukowcy zbadali właściwości cząstki naładowanej, mionu.

Energia icon Energia

Odkrycie cząstki atomowej, mionu, zajmuje naukowców od dziesięcioleci. Miony to naładowane cząstki, jak elektrony czy pozytrony, ale 200 razy cięższe. Do badania właściwości i zjawiska występowania tych cząstek wykorzystywane są duże akceleratory, takie jak Wielki Zderzacz Hadronów (WZH), które przyspieszają cząstki elementarne, takie jak protony do prędkości zbliżonych do prędkości światła. Różne cząstki i zjawiska następujące w wyniku wysokoenergetycznych zderzeń w WZH wykrywane są przez detektor CMS (ang. Compact Muon Solenoid), który z wyglądu przypomina wielką cylindryczną cebulę. Warstwy detektora dokonują pomiaru różnych cząstek, a te informacje wykorzystywane są w odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia substancji oraz sił we wszechświecie. Celem finansowanego przez UE projektu CMSMURECOTRIGBSM była optymalizacja rekonstrukcji cząstki mionu przy użyciu detektora CMS, uzyskując możliwie najlepszą rozdzielczość i efektywność. Dane zebrane przy użyciu detektorów mionowych zostały szczegółowo zbadane w celu ekstrapolowania pomiarów czasu przelotu. Ponadto, zbadano wymogi i ścieżki wyzwalania mionów w kontekście rozruchu i integracji na rzecz uruchomienia WZH (???). Przyszłe cele proponowanych prac będą wspierać potencjał detektora CMS w badaniu mionów w ich stanie końcowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania