Skip to main content
European Commission logo print header

Development of Self-lubricating Nanocomposite Coatings impregnated with in-situ formed MoS2 for Tribological Applications

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe nanopowłoki ograniczają tarcie i zanieczyszczenia

W ramach projektu UE Nanocoat opracowano nowe powłoki samosmarujące do dynamicznych części stykowych w systemie. Nowe właściwości powierzchni ograniczają złożoność, wagę i koszty oraz poprawiają wydajność poprzez redukcję tarcia i zużycia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Wielodyscyplinarny zespół konsorcjum połączył elektrochemię, hydrodynamikę, kinetykę reakcji, mechanizmy współosadzania, materiałoznawstwo i inżynierię w celu wytworzenia nowych powłok opartych na dwusiarczku molibdenu /dwusiarczku wolframu (MoS2/WS2). Powłoki nanokompozytowe zostały opracowane przy użyciu taniego elektroosadzania stopów kobaltowo-wolframowych (Co-W) impregnowanych MoS2 oraz węglikiem wolframu (WC). Zastosowanie nowych technologii i materiałów pozwoli osiągnąć wysoki stopień twardości i wytrzymałości mechanicznej nadawanej przez cząstki WC oraz samosmarowanie cząsteczkami MoS2 w matrycy Co-W. Ogólnym celem projektu Nanocoat było opracowanie nowych powłok, które stanowiłyby solidną alternatywę dla twardego chromu. Nowe powłoki posiadają wewnętrzne właściwości samosmarowania, zatem nie wymagają stosowania płynnych środków smarnych – znanych substancji zanieczyszczających. Do istotnych rezultatów projektów zalicza się m.in. cienkie powłoki MoSx zawierające fulereny, nanorurki i nanowstążki na niklu fosforku (NIP) oraz podłoża Co-W w wyniku elektroosadzania. Jednoczesne elektroosadzanie stopu Co-W oraz cząsteczek WC i MoS2 stworzyło powłoki nanokompozytowe Co-W-WC. Odkryto, że włączenie cząsteczek WC do matrycy Co-W wywiera znaczny wpływ na właściwości zapobiegające zużyciu i korozji oraz powoduje umiarkowaną poprawę twardości. Zaplanowano kolejne prace uwzględniające dalsze włączenie fulerenopodobnego związku (IF)-MoS2 do matrycy Co-W, który powinien zwiększyć zdolności smarne. Może to jeszcze bardziej zredukować współczynnik tarcia oraz stopień zużycia. Zespół projektu Nanocoat osiągnął swój cel stworzenia lepszych powłok dla procesów przemysłowych, które wnoszą poprawę w zakresie zużycia, korozji i współczynnik tarcia. Dodatkową zaletą jest to, iż w przeciwieństwie do płynnych środków smarnych, można uniknąć uwalniania toksycznych chemikaliów do środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania