Skip to main content
European Commission logo print header

Nuclear structure studies of neutron-deficient nuclei in light Pb region using radioactive ion beams

Article Category

Article available in the following languages:

Zmienny kształt jądra atomowego

Jądro atomu może przybierać różne współistniejące kształty. Finansowani ze środków UE naukowcy zbadali zmiany kształtu jądra atomowego z zastosowaniem zaawansowanych technik doświadczalnych, wyprowadzając UE na czoło tej nowej, gwałtownie rozwijającej się dziedziny.

Energia icon Energia

Większość ludzi zna ogólną strukturę atomu, obejmującą jądro atomowe złożone z protonów i neutronów, wokół którego krążą elektrony. Tożsamość pierwiastka oraz jego pozycja w układzie okresowym pierwiastków chemicznych zależy od liczby protonów o ładunku dodatnim w jądrze atomowych (liczba atomowa), która jest równa liczbie elektorów o ładunku ujemnym. Inna liczba protonów (a tym samym elektronów) oznacza inny pierwiastek. Jednakże dany pierwiastek może przyjmować kilka form (izotopy) w zależności od liczby neutronów w jądrze. Izotopy pierwiastka mają inną masę, co oznacza, że posiadają inne właściwości związane z względną stabilnością, rodzajem rozpadu radioaktywnego itp. Jednym z celów fizyki jądrowej jest poznanie natury współistniejących kształtów jądrowych oraz ich powiązań z podstawowymi oddziaływaniami, takimi jak wibracje i rotacje jąder atomowych. W ostatnich latach niesamowicie rozkwitła dziedzina makroskopowej zmiany kształtu jąder atomowych na skutek istotnego postępu technologicznego umożliwiającego doświadczalne wykrycie takich zmian. Okazało się, że izotopy ołowiu (Pb) doskonale nadają się jako obiekt badań współistniejących kształtów jądrowych, w związku z czym zostały kompleksowo przeanalizowane. Europejscy naukowcy zainicjowali projekt Heavyrib w celu zbadania atomowej struktury jąder neutrono-deficytowych. Naukowcy zastosowali metodę wzbudzania jądrowego oraz zaawansowaną technologię detekcji doświadczalnej (nowy detektor promieni gamma MINIBALL oraz seryjny system detekcji cząstek CD). W ramach projektu Heavyrib opracowano także nowe metody manipulacji i przygotowywania wiązek radioaktywnych. Wyniki doświadczeń obejmują szereg nowości. Analiza danych umożliwi badanie systematycznego zachowania mieszania pomiędzy różnymi strukturami współistniejących kształtów jądrowych. Ponadto naukowcy zainicjowali także inny ważny projekt, aby umożliwić jednoczesną detekcję promieni gamma oraz elektronów konwersyjnych, co wcześniej było możliwe wyłącznie w warunkach izolowanych. Zespół projektu Heavyrib poczynił istotny postęp w zrozumieniu natury i zachowań współistniejących kształtów atomowych oraz ich roli w oddziaływaniach między jądrowymi elementami składowymi. Wyniki pomogą wznieść UE na pozycję lidera w tej nowej i szybko rozwijającej się dziedzinie badań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania