Skip to main content

Efficient and Precise 3D Integration of Heterogeneous Microsystems from Fabrication to Assembly

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szybka i precyzyjna produkcja mikrosystemów

Nowa technologia opracowywana przez finansowanych ze środków UE naukowców powinna umożliwić szybką i precyzyjną produkcję mikrosystemów. Oczekuje się, że jej wykorzystanie ograniczy potrzebę outsourcingu oraz pobudzi europejską konkurencyjność.

Gospodarka cyfrowa

Prognozy dotyczące rozwoju przemysłu półprzewodników oraz produkcji obwodów zintegrowanych (IC) sugerują, że miniaturyzacja komponentów nie będzie wystarczająca do osiągnięcia korzyści wydajnościowych i kosztowych przy niewielkiej produkcji. Integracja trójwymiarowa (3D) to wyłaniająca się technologia, która może przynieść rozwiązanie problemu gęstości. Może ona być zastosowana do wytwarzania wzajemnie połączonych, ułożonych w stosy materiałów i komponentów posiadających szereg ważnych zalet. Można do nich zaliczyć ograniczenie niezbędnej mocy, opakowań i kosztów, osiągające jednocześnie wyższą wydajność. Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Efektywna i precyzyjna integracja 3D heterogenicznych mikrosystemów od produkcji do montażu" (FAB2ASM) z myślą o opracowaniu technologii wysokiej przepustowości i precyzyjnej integracji 3D w mikroelektronice. Aktualna technologia integracji w mikrosystemach 3D polega na zrobotyzowanych maszynach i maszynowej percepcji, co powoduje poświęcenie precyzji na rzecz prędkości i odwrotnie. Konsorcjum FAB2ASM opracowuje hybrydową technologią montażu, łączącą zrobotyzowane narzędzia z procesami samoorganizacji opartymi na siłach fizycznych w mikroskali. Konsorcjum opracowało już niezbędne komponenty i narzędzia, jak również technologie samoorganizacji i łączenia oraz materiały łącznikowe. Zaprojektowało także trzy różne przemysłowe urządzenia demonstracyjne. Testy przeprowadzone na przemysłowych próbkach pokazują ich zdolność do obsługi małych i cienkich mikroukładów, niezwykle szybkiego montażu układów oraz bardzo wysokiej precyzji. Zespół projektu FAB2ASM nie powinien mieć problemów z osiągnięciem celu opracowania szybkiej i precyzyjnej technologii integracji 3D w wielofunkcyjnych mikrosystemach, przezwyciężając bieżące ograniczenia względem komercjalizacji. Zastosowanie technologii bez wątpienia będzie miało ważny wpływ na branże mikro- i nanoprodukcji w Europie, umożliwiając konkurencyjne wytwarzanie innowacyjnych produktów, a tym samym eliminując potrzebę zlecania jej w innych częściach świata.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania