Skip to main content

Advanced In-flight Measurement Techniques 2

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie niezawodnych i łatwych w użyciu metod pomiarów samolotów podczas lotu

Jedna z inicjatyw unijnych umożliwi istotne ulepszenie metod pomiarów optycznych dla potrzeb testowania nowych konstrukcji samolotów podczas lotu. Będzie to mieć znaczący wpływ na koszty projektowania, czas wprowadzania na rynek i bezpieczeństwo samolotów przyszłości.

Technologie przemysłowe

Standardy certyfikacji samolotów stają się coraz bardziej rygorystyczne, przez co konieczne jest dostarczanie dokładniejszych danych na temat bezpieczeństwa w krótszych przedziałach czasu. Aby szybko rejestrować duże ilości danych dla potrzeb procesu certyfikacji samolotów, przemysł lotniczy zastępuje ciężkie przyrządy konwencjonalne optycznymi układami pomiarowymi. Przyjmując za punkt wyjścia techniki opracowane podczas wcześniejszego projekt AIM, naukowcy pracujący przy finansowanym ze środków UE projekcie AIM2 (Advanced in-flight measurement techniques 2) zajęli się przeniesieniem nowych metod z laboratorium w warunki przemysłowe, aby umożliwić rutynowe ich stosowanie podczas lotu zgodnie z wymogami branży. Wnioski wyciągnięte z projektu AIM zastosowano przy tworzeniu nowych konstrukcji systemów pomiarowych. Następnie, przeprowadzono szereg testów w locie na samolotach wielozadaniowych i dyspozycyjnych. Testy obejmowały pomiary odkształceń skrzydeł metodą korelacji wzorców obrazu cyfrowego (IPCT), pomiary pola przepływu podczas lotu z wykorzystaniem zaawansowanej cząsteczkowej anemometrii obrazowej oraz pomiary odkształceń śmigła metodą IPCT z użyciem nowo opracowanej kamery obrotowej. Przetestowano również mierzenie przejścia przepływu na skrzydle, odkształceń skrzydeł i ruchu podwozia. Opracowanie zaawansowanych czujników i nowego systemu rejestracji danych zaowocowało dokładniejszymi pomiarami powierzchni i naprężeń, co wykazały testy w laboratorium i tunelu aerodynamicznym. Na samolocie dyspozycyjnym przeprowadzono testy podczas lotu z użyciem techniki LIDAR do kalibrowania danych dotyczących powietrza. Zorganizowano specjalny warsztat poświęcony zaawansowanym testom podczas lotu, podczas którego zaprezentowano badaczom z tej dziedziny techniki pomiarowe AIM2 i zademonstrowano ich skuteczność. Wśród wyników projektu znalazł się podręcznik zawierający informacje o takich technikach pomiarowych wraz ze wskazówkami dotyczącymi stosowania optycznych technik pomiarowych w testach podczas lotu. Prace projektu AIM2 pozwoliły stworzyć zaawansowane metody pomiarów podczas lotu wraz z narzędziami towarzyszącymi. Ułatwi to rutynowe stosowanie takich technik w testach podczas lotu i na ziemi, również na dużą skalę.

Słowa kluczowe

Pomiary optyczne, testy podczas lotu, konstrukcje samolotów, certyfikacja samolotów, pomiary podczas lotu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania