European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Reducing Emissions from Aviation by Changing Trajectories for the benefit of Climate

Article Category

Article available in the following languages:

Optymalizacja tras lotów na rzecz czystego nieba

Zmiana planowania lotów powinna ograniczyć wpływ lotnictwa na środowisko. W ramach powołanej przez UE inicjatywy przeanalizowano możliwości zmiany trajektorii lotu samolotów w celu zmniejszenia zużycia paliwa i emisji spalin.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Lotnictwo odgrywa ważną rolę w globalnym transporcie. Ma ono jednak wpływ na skład atmosfery, a tym samym przyczynia się do zmian klimatu. W kontekście prac nad ekologicznym lotnictwem planowanie lotów zoptymalizowane pod kątem klimatu daje możliwość zmniejszenia wpływu lotnictwa na klimat. Zespół finansowanego przez UE projektu "Reducing emissions from aviation by changing trajectories for the benefit of climate" (REACT4C) przeprowadził badania wykonalności planowania lotów zoptymalizowanego pod kątem klimatu, koncentrując się na niedostatkach transportu lotniczego w zakresie zużycia paliwa, emisji spalin oraz ogólnego wpływu na klimat. Uczestnicy projektu REACT4C połączyli modele atmosfery, narzędzia do zarządzania ruchem powietrznym umożliwiające planowanie tras przelotów oraz modele do obliczania emisji pochodzenia lotniczego z narzędziami do wstępnego projektowania samolotów. Utworzono łańcuch modelowania, który pozwala na identyfikowanie wysokości i tras lotów, przyczyniając się do ogólnego ograniczenia wpływu na klimat. Przeprowadzono ocenę trajektorii zoptymalizowanych pod kątem klimatu, aby dokonać adaptacji potrzebnej we wstępnym projektowaniu samolotów, oraz określono odpowiednią strukturę takich projektów. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono badania dotyczące wstępnego projektowania na samolotach przystosowanych do poruszania się po przyjaznych dla środowiska trasach lotu. Wielomodelowe badania z użyciem danych dotyczących emisji lotniczych umożliwiły ocenę korzyści dla środowiska wynikających z zastosowania uproszczonych metod zarządzania ruchem lotniczym. Wiedza pozyskana w ramach projektu REACT4C umożliwiła sformułowanie zaleceń dotyczących planowania lotów w przyszłości jako praktycznych wskazówek, które można zastosować podczas wytyczania przyjaznych dla środowiska tras lotów. Dzięki zespołowi projektu REACT4C trasy lotów mogą być planowane z myślą o ograniczaniu ich wpływu na klimat, co wspomoże europejskich decydentów w tworzeniu polityk, które maja na celu zmniejszenie emisji spalin, oraz w ocenie środków zapobiegawczych. Efektywność lotów pod kątem zużycia paliwa, emisji spalin i wpływu na klimat umożliwi sektorowi lotniczemu skuteczniejsze wdrażanie założeń ekologicznych podczas projektowania i opracowywania samolotów oraz planowania lotów.

Słowa kluczowe

Trasy lotów zoptymalizowane pod kątem klimatu, planowanie lotów, środowisko, ATM, ograniczenie wpływu na klimat

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania