Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa ratunkowa szczepionka przeciwko klasycznemu pomorowi świń

Pomimo szeroko zakrojonych szczepień, nie udało się całkowicie wyeliminować ryzyka epidemii klasycznego pomoru świń (CSF). Badacze przygotowali potencjalną szczepionkę ratunkową, a także nowe narzędzia do monitorowania i kontrolowania rozprzestrzeniania się choroby.

Zdrowie

CSF został w dużej mierze wyeliminowany dzięki szczepieniom, ale choroba nadal zagraża świniom hodowanym w gospodarstwach przydomowych oraz dzikom. Zwierzęta te niejako przechowują chorobę, a w przyszłości mogą stać się źródłem epidemii. Problemem tym zajęli się uczestnicy finansowanego przez UE projektu 'Improve tools and strategies for the prevention and control of classical swine fever' (CSFV_GODIVA). Celem projektu było opracowanie I przetestowanie potencjalnej szczepionki, a także bardziej skutecznego systemu jej podawania wraz z odpowiednimi testami diagnostycznymi. Zgodnie z zamierzeniami udało się opracować I przebadać atenuowaną żywą szczepionkę przeciwko CSF, a obecnie trwa procedura jej rejestracji. Badania wykazały, że nowa szczepionka jest bardziej skuteczna jako środek awaryjny. Badacze przetestowali także różne metody podawania, ale w tym przypadku nie udało się dokonać nowych odkryć. Przeprowadzono także kompleksową analizę różnych opcji diagnostycznych, w tym testów genetycznych I immunologicznych, a także tanich przenośnych testów kolorymetrycznych. Ustalono, że metoda kolorymetryczna najlepiej sprawdza się w testach terenowych, natomiast jeden z rodzajów testów genetycznych najlepiej wypadł w warunkach laboratoryjnych. W ramach projektu CSFV_GODIVA z powodzeniem stworzono I przetestowano nową szczepionkę ratunkową przeciwko CSF, wraz z odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi. W dalszej perspektywie nowa szczepionka powinna przyczynić się do obniżenia kosztów leczenia oraz pomoże zapobiec uśmiercaniu chorych zwierząt.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

28 Września 2018