European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advanced Communication Systems and Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Wzmocnienie badań telekomunikacyjnych w Czechach

Dofinansowanie UE pozwoliło znacznie zwiększyć potencjał badawczy jednego z czeskich uniwersytetów w dziedzinie telekomunikacji. Podjęte działania zaowocowały licznymi inicjatywami współpracy z innymi badaczami i przemysłem w całej UE.

Zdrowie icon Zdrowie

Zaawansowane systemy i technologie telekomunikacyjne są w UE uznawane za jeden filarów konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Pomaganie państwom członkowskim w Europie Środkowo-Wschodniej w rozwijaniu potencjału i integracji z programami badań w dziedzinie informatyki i telekomunikacji w obrębie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) to ważny sposób wspierania konkurencyjności. Finansowany przez UE projekt ACOST ("Advanced communication systems and technologies") powstał z myślą o zwiększeniu potencjału badawczego Wydziału Radioelektroniki Uniwersytetu w Brnie w Republice Czeskiej. Cel ten został osiągnięty poprzez połączone inwestycje w potencjał ludzki i zaplecze badawcze. W ramach projektu ACOST przeprowadzono 40 wizyt akademickich, które zaowocowały sześcioma nowymi międzynarodowymi projektami badawczymi. Regularne seminaria prowadzone przez specjalistów branżowych i badaczy zaproszonych w trakcie projektu przyniosły dotąd 37 nowych inicjatyw współpracy badawczej. Projekt ACOST przyniósł osiem nowych podoktoranckich stanowisk badawczych (w tym dwa dla kobiet) oraz dwa stanowiska dla starszych badaczy. Dofinansowanie umożliwiło modernizację aparatury badawczej w trzech różnych laboratoriach (satelitów eksperymentalnych, komunikacji mobilnej i komunikacji optycznej), przy czym wszystkie dołączyły do międzynarodowych programów badawczych. Ponadto uczestnicy projektu ACOST zorganizowali lub współorganizowali dwie konferencje międzynarodowe oraz stworzyli forum przemysłowe do przekazywania informacji zwrotnych o badaniach prowadzonych przez Wydział Radioelektroniki. Projekt ACOST przyczynił się do znacznego poprawienia pozycji Wydziału Radioelektroniki w międzynarodowym środowisku badawczym, wzmacniając potencjał ludzki i techniczny, współpracę z przemysłem oraz inwestycje przemysłowe. Efektem było zwiększenie udziału Republiki Czeskiej w siódmym programie ramowym (7PR) oraz zmodyfikowanie programów nauczania w celu lepszego dostosowania do potrzeb przemysłu. Zwiększenie konkurencyjności Republiki Czeskiej w dziedzinie informatyki i telekomunikacji bez wątpienia poprawi pozycję UE w tym kluczowym sektorze gospodarki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania