Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Historie sukcesu RTD - Na drodze do zrównoważonej produkcji plastiku

Zrównoważoność branży produkcji plastiku będzie w przyszłości coraz bardziej istotnym zagadnieniem, gdyż prawo oraz opinia publiczna zmuszają przedsiębiorstwa do wytwarzania bardziej przyjaznych dla środowiska produktów. Uczestnicy europejskiego projektu badawczego opracowywali alternatywne materiały, procesy produkcyjne, a nawet produkty, takie jak kompozytowe siedzenia autobusowe, które być może zastąpią w przyszłości stosowane obecnie rozwiązania, oparte na plastiku do którego produkcji używa się substancji ropopochodnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Chociaż plastiki wytwarzane na bazie zasobów kopalnych uległy znacznemu ulepszeniu w ciągu ostatnich 30 lat, natura tego rodzaju surowców sprawia, stosowanych podczas produkcji plastiku, sprawia, że nie rozwiązano jeszcze wyzwań związanych z ekologią. Celem projektu Sustaincomp, finansowanego w ramach 7PR UE, było opracowanie szeregu całkowicie nowatorskich, bazujących na drewnie materiałów kompozytowych (złożonych z kilku elementów), z których można wytwarzać trwałe, niedrogie i ekologiczne produkty plastikowe. "Jeśli pragnie się coś zastąpić, to należy sprostać wymogom, które obowiązywały wobec oryginału. Właśnie to próbujemy osiągnąć", twierdzi Mikael Ankerfors, koordynator projektu. "Produkty bazujące na substancjach ropopochodnych są dobre, jednak nasila się presja na rzecz opracowywania ekologicznych materiałów, pełniących identyczne funkcje, co ich tradycyjne odpowiedniki. Stworzone przez nas, kompozytowe włókna drewniane oraz bioceluloza charakteryzują się obiecującymi właściwościami". Łącząc materiały pozyskiwane na bazie zasobów naturalnych, uczestnikom projektu Sustaincomp udało się sprostać wyzwaniu, jakim jest zrównoważoność. Bioplastiki oraz włókna drzewne, pozyskiwane są z odnawialnej biomasy, natomiast nanoceluloza to drobno pokruszone włókno drzewne, które scala się w precyzyjną siatkę kryształów i włókien. Powyższe substancje przemienia się następnie w gęstą pastę, której można nadać dowolny kształt. Od kompozytowych siedzeń autobusowych po nanopianki Jednym z produktów końcowych są kompozytowe siedzenia autobusowe, które uczestnicy projektu Sustaincomp uważają za swój duży sukces. "Sworzyliśmy nanocelulozę biopolimerową, bazującą na włóknach drzewnych, której nadaliśmy formę arkuszy przy użyciu tradycyjnej prasy do papieru, a następnie odpowiednio ukształtowaliśmy, w celu stworzenia ramy siedzenia autobusowego", tłumaczy Ankerfors. "W efekcie powstał tańszy, lżejszy i bardziej przyjazny dla środowiska produkt, posiadający wszystkie właściwości mechaniczne swego odpowiednika wytwarzanego na bazie produktów ropopochodnych". Siedzenie autobusowe, produkowane przez firmę Elatopoli Oy, będącą partnerem projektu Sustaincomp, stanowi jednocześnie symbol współpracy międzybranżowej, wspieranej przez uczestników inicjatywy Sustaincomp. "Naszą ambicją jest stworzenie bliższych więzi pomiędzy tradycyjnym przemysłem drzewnym, a np. branżą motoryzacyjną i elektryczną, w których wykorzystuje się dużą ilość plastiku", twierdzi Ankerfors. Europejski przemysł drzewny jest pod coraz większą presją, ze względu na zużycie zasobów naturalnych oraz rosnące koszty produkcji, dlatego nowe rynki zbytu są dla tej branży bardzo atrakcyjne, dodaje Ankerfors: "jeśli uda nam się dowieść, że produkty naturalne mogą być wykorzystywane w gałęziach gospodarki stosujących dotychczas tradycyjne plastiki, to zapewnimy korzyści obu stronom". Ze względu na to, że ustawodawcy oraz opinia publiczna będą prawdopodobnie w przyszłości promować produkty ekologiczne, producenci samochodów oraz dóbr konsumenckich zapewne zaczną w większym stopniu korzystać z materiałów kompozytowych, w ramach stosowanych przez siebie procesów produkcyjnych. Niewielkie modyfikacje umożliwiają korzystanie z istniejących urządzeń, w celu wytwarzania kompozytów, dlatego koszty zmian byłyby bardzo niewielkie. Powyższe rozwiązania przyniosłyby korzyści także innym stronom. "Większość producentów elementów plastikowych to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)", dodaje Ankerfors. "Uwzględnienie tych firm w procesie zmian pomoże im się rozwijać. Europa uznała sektor MŚP za gwaranta rozwoju gospodarczego i źródło nowych miejsc pracy, dlatego mamy nadzieję, że przyczynimy się do stworzenia nowych gałęzi przemysłu przetwarzania plastiku, które pozwolą tego rodzaju firmom rozwijać się". Uczestnicy projektu Sustaincomp opracowują także inne, nowatorskie rozwiązania, takie jak nano-wzmacniane pianki, zaprojektowane w celu zastąpienia styropianu w przemyśle opakowaniowym oraz budowlanym, a także membrany nano-strukturalne, które być może znajdą zastosowanie w branży medycznej, dlatego w przyszłości bardzo prawdopodobne jest upowszechnienie się materiałów kompozytowych w wielu gałęziach przemysłu. - Nazwa projektu: Development of sustainable composite materials - Akronim projektu: Sustaincomp - Strona internetowa projektu: http://www.sustaincomp.eu (strona internetowa projektu Sustaincomp) - Numer referencyjny projektu: 214660 - Nazwa/kraj pochodzenia koordynatora projektu: Mikael Ankerfors, Innventia (Szwecja) - Całkowity budżet projektu: 9 373 540 euro - Dofinansowanie KE: 6 500 000 euro - Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: Od września 2008 do sierpnia 2012