Skip to main content

Millimetre-wave Integrated Diode and Amplifier Sources

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska technologia fal milimetrowych

Badacze otrzymujący dofinansowanie ze środków UE opracowali nowoczesną technologię, dzięki której Europa stanie się niezależna od amerykańskich przyrządów do pracy w regionie submilimetrowym widma elektromagnetycznego.

Technologie przemysłowe

W obrębie regionu submilimetrowego — między regionem mikrofal a regionem widma podczerwieni — ujawniają się właściwości materiałów, które mają zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, od technologii biomedycznych po komunikację bezprzewodową. Mimo powyższych zastosowań oraz możliwości potencjalnego użycia w obserwacji Ziemi materiały te nie są jeszcze w pełni wykorzystywane. Do tej pory UE polegała na komponentach elektronicznych i sprzęcie elektronicznym importowanym ze Stanów Zjednoczonych, co stworzyło brak równowagi wpływający na możliwości Europy w zakresie naukowego i komercyjnego wykorzystania regionu submilimetrowego. Celem finansowanego ze środków UE projektu MIDAS (Millimetre-wave integrated diode and amplifier sources) było rozwiązanie tego problemu. W ostatnich latach fale milimetrowe były przedmiotem intensywnych badań. Są one interesujące zwłaszcza dla astronomów, ponieważ oszacowano, że niemal połowa światła emitowanego od Wielkiego Wybuchu oraz niemal wszystkie fotony emitowane od Wielkiego Wybuchu mieszczą się w długościach fali odpowiadających zakresowi gigaherców (GHz) i tetraherców. Badacze skupili się na opracowaniu źródła energii wykorzystującego częstotliwości między 270 a 300 GHz, przeznaczonego do pracy z przyrządami do badań fal w przestrzeni kosmicznej i obserwacji Ziemi. Dotychczas takie przyrządy nie były dostępne w Europie. Podczas pierwszej fazy projektu MIDAS zaprezentowano pierwsze projekty półprzewodnikowych powielaczy częstotliwości. We wszystkich projektach wykorzystano europejski model zintegrowanych pojemnościowych diod Schottky'ego. Opracowano także dedykowaną technologię poprawiającą wydajność urządzenia, zwłaszcza w celu zwiększenia możliwości w zakresie obsługi mocy w przedziale od 50 do 400 miliwatów. Zastosowanie technologii monolitycznych mikrofalowych układów scalonych w przypadku diod Schottky'ego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odtwarzalnej wydajności układu. Dzięki rozwiązaniom opracowanym w ramach projektu MIDAS Europejska Agencja Kosmiczna będzie w stanie prowadzić misje z wykorzystaniem wyłącznie europejskich urządzeń.

Słowa kluczowe

Fale milimetrowe, obserwacja Ziemi, półprzewodnikowe powielacze częstotliwości, pojemnościowe diody Schottky'ego, monolityczne mikrofalowe układy scalone

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania