European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Identity and Conflict. Cultural Heritage and the re-construction of identities after conflict

Article Category

Article available in the following languages:

Powojenna odbudowa dziedzictwa i tożsamości

Nowe, bardziej ukierunkowane podejścia do odbudowy obiektów dziedzictwa kulturowego w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi powinno pomóc w pojednaniu i leczeniu ran społecznych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Od zabytkowych budynków i stanowisk archeologicznych po pomniki i muzea – dziedzictwo kulturowe pełni niezwykle ważną rolę w odbudowywaniu tożsamości regionu i kraju po wojnie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu CRIC ("Identity and conflict. Cultural heritage and the Re-construction of Identities after Conflict" badano znaczenie odbudowy takich obiektów dla umacniania społeczności i tożsamości. Celem prac było stworzenie polityk i praktyk, które pomogłyby w odbudowie oraz uwzględniały aspekty społeczne i psychologiczne. W oparciu o studia przypadków konfliktów w Bośni, na Cyprze, we Francji, Niemczech i Hiszpanii zebrano dane pozwalające lepiej zrozumieć skomplikowane role dziedzictwa w odbudowie społecznej. Poprzez prace terenowe, porównania i szczegółowe analizy starano się poznać "biografie miejsc", czyli sposób zmieniania percepcji i znaczeń przez dane miejsce. Inne ważne badanie dotyczyło pomników i upamiętniania, a w jego ramach analizowano społeczne postrzeganie wspomnień i jego wpływ na powtarzanie historii. Równolegle badano "Krajobrazy po konflikcie", koncentrując się na budowie wspomnień i ich powiązaniach z emocjami, roszczeniami i znaczeniami w różnych przestrzeniach i kontekstach. W dalszej perspektywie projekt CRIC może być niezwykle istotny w kontekście kształtowania debaty na temat obudowy powojennej oraz przezwyciężania następstw konfliktów. Dlatego też uczestnicy projektu zalecają, aby polityki odbudowy dopasowywać do indywidualnych przypadków, a nie stosować ogólnych polityk dla wszystkich obszarów dotkniętych konfliktem. Wyniki projektu rozpowszechniano za pośrednictwem różnych portali internetowych, artykułów oraz bezpośrednich spotkań. Ważne kwestie dotyczące inicjatywy promowano także poprzez 17 filmów zamieszczonych w Internecie. Działania te to ważny element rozliczeń z przeszłością i leczenia ran powojennych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania