Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologia w służbie diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych

Nowotwory złośliwe pozostają drugą co do częstości przyczyną śmierci w UE mimo ostatnich znaczących postępów wiedzy. Rozwój skuteczniejszych terapii celowanych może znacząco ulepszyć metody leczenia tej choroby.

Zdrowie

Słowa kluczowe

Rak trzustki, modularna platforma nanosystemowa, MMP, siRNA, PLK-1

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania