Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

IM3I+ pushing multimedia research into practice

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucja w dziedzinie multimediów

Nowe usługi do przechowywania, wyszukiwania i prezentacji multimediów pomagają przedsiębiorstwom bardziej optymalnie wykorzystać zasoby multimedialne.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Multimedia mają coraz większy wpływ na nasz sposób komunikacji i wymiany informacji. Odnosi się to do edukacji i szkoleń, poprzez rozrywkę aż po media społecznościowe. Finansowany ze środków UE projekt IM3I+ (Pushing multimedia research into practice) miał na celu wprowadzenie multimediów do świata przemysłu. Prace opierały się na poprzednim projekcie IM3I, w ramach którego opracowano nowy model służący do importowania, analizy, dodawania notatek, wyszukiwania i publikowania dokumentów i kolekcji multimedialnych. Dokładniej rzecz ujmując, w projekcie IM3I+ powstały scenariusze aplikacji IM3I do wykorzystania przez przemysł dla branży treści kreatywnych. Przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu walidacji tych zastosowań i wsparcia ich wdrażania przy pomocy lepszych strategii wprowadzania na rynek przez branżę treści kreatywnych. Zespół projektu zbadał rynek treści kreatywnych i po konsultacjach z potencjalnymi odbiorcami stworzył oferty dla tego segmentu. Przygotowano solidną ofertę rynkową w postaci oprogramowania jako usługi do miksowania i masteringu treści na platformie o nazwie MyMeedia. Jest ona elastycznym i łatwym w obsłudze systemem do zarządzania i publikacji zasobów medialnych danej organizacji posiadającym silne zaplecze indeksowania mediów. Poza scentralizowanym systemem administracji i konfiguracji, rozwiązanie cechuje się bardzo prostym sposobem na sprawne udostępnianie różnych elementów dla potencjalnych klientów przedsiębiorstw i dla osób zainteresowanych. Dostosowywanie i adaptacja do specjalnych potrzeb i celów może być osiągana zdalnie o wiele szybciej, dzięki czemu wzrasta możliwość inicjacji większej liczby projektów w tym samym czasie. Platforma pomaga firmom w stworzeniu repozytorium wszystkich treści, takich jak dokumenty, dane z serwisów społecznościowych, pliki multimedialne i internetowe kanały informacyjne. Umożliwia ona wzmocnienie komunikatów, automatyzację działania serwisów internetowych, zwiększenie świadomości marki, połączenie mediów społecznościowych z biuletynami informacyjnymi oraz poprawę wydajności pracy w cyberprzestrzeni. Dużą część prac poświęcono promocji, w celu dotarcia do obranych sektorów treści kreatywnych. Aby to umożliwić, wykorzystano internet, biuletyny informacyjne i media społecznościowe. Dzięki lepszej organizacji zasobów multimedialnych, organizacje mogą usprawnić swoje usługi i zwiększyć efektywność, przyczyniając się tym samym do rozwoju bardziej prężnej i dynamicznej gospodarki europejskiej.

Słowa kluczowe

Multimedia, serwisy społecznościowe, IM3I+, treści kreatywne, oprogramowanie jako usługa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania