Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring

Article Category

Article available in the following languages:

Zachować historię dzięki monitoringowi jakości powietrza

Aby historia mogła nas czegoś uczyć, musimy ją chronić. Jednym z najlepszych sposobów, aby to uczynić, jest dbanie, aby zabytkowe obiekty były przechowywane w nieszkodliwym środowisku.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W muzeach, archiwach i depozytach rutynowo kontroluje się temperaturę i wilgotność, chroniąc w ten sposób przedmioty przed zniszczeniem. Czynnikiem radykalnie przyspieszającym procesy degradacji jest jednak zanieczyszczenie powietrza, które najczęściej nie jest odpowiednio monitorowane. Finansowany ze środków UE MUSECORR ("Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring") miał na celu zbudowanie rejestratorów elektronicznych służących do ciągłego mierzenia korozji powodowanej przez powietrze. Urządzenie, któremu nadano nazwę AirCorr, pozwala na łatwe i niezawodne monitorowanie obecności szeregu metali i stopów w czasie rzeczywistym. Partnerzy projektu skonstruowali rejestratory AirCorr posiadające cztery główne elementy: rejestrator elektroniczny, czujnik metalu, interfejs komunikacyjny oraz oprogramowanie do interpretacji pomiarów. Zbudowany w ramach projektu MUSECORR system AirCorr ma liczne zalety. Krótki czas reakcji, wysoka precyzja, niewielkie rozmiary i szeroka gama czujników sprawiają, że urządzenie jest niezwykle skuteczne. Ponadto dzięki długiemu okresowi eksploatacji i przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu jest ono idealnym narzędziem do ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, pomieszczeń sterylnych oraz aparatury elektronicznej, a jego zastosowania obejmują sektor transportu i logistyki, inżynierii lądowej, detekcji zanieczyszczeń oraz badania nad korozją. Technologia AirCorr powinna odegrać także rolę w obszarach zatrudnienia, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w UE. Zakrojone na szeroką skalę testy prowadzone w obiektach dziedzictwa kulturowego i zakładach przemysłowych dowodzą, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania