Skip to main content

Technologies for Safe and Controlled Martian Entry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Hybrydowe rozwiązanie transportowe dla mieszkańców miast

Nowy rodzaj miejskiego transportu publicznego mógłby wypełnić lukę między dostępnymi środkami transportu masowego i prywatnego.

Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projekt CATS ("City alternative transport system") reprezentuje ostateczne etapy tworzenia nowej generacji pojazdów transportu miejskiego znanej pod nazwą Cristal. Idea polega na połączeniu dwóch usług pojazdów i stacji w jeden system. Pierwsza usługa oferuje opcję samoobsługową, umożliwiając użytkownikom krótkoterminowe wypożyczenie ekologicznego pojazdu miejskiego. Drugą opcją jest elastyczna usługa przewozów wahadłowych, polegająca na przewożeniu użytkowników po wyznaczonej trasie ze stałą częstotliwością. Aby ocenić wykonalność systemu Cristal, wprowadzono go w trzech miastach europejskich: Strasburgu (Francja), Ploeszti (Rumunia) i Formello (Włochy). Zadanie to realizuje projekt CATS, wykorzystując informacje zebrane od producentów systemów transportowych, badaczy, usługodawców i użytkowników w Europie i Izraelu. Zespół projektowy prowadzi badania nad skutecznością systemu, potrzebami użytkowników, potencjałem rynkowym i kwestiami ekologicznymi. Na przykład w Formello badacze stwierdzili, że najbardziej realne byłoby wykorzystanie systemu Cristal jako uzupełnienia istniejących sieci kolei regionalnych. Ustalono też, że system byłby najkorzystniejszy dla osób o ograniczonej mobilności, młodych pasażerów i turystów. Oczekuje się, że jego wprowadzenie pozwoli poprawić jakość życia w mieście, a przy tym znacząco zmniejszyć zużycie energii oraz poziom zanieczyszczeń i emisji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania