Skip to main content
European Commission logo print header

City Alternative Transport System

Article Category

Article available in the following languages:

Czyste, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania transportowe dla miast

Nowy rodzaj miejskiego transportu publicznego mógłby wypełnić lukę między dostępnymi środkami transportu masowego i prywatnego. W ramach unijnej inicjatywy zaprojektowano nowy system transportu miejskiego oparty na pojazdach nowej generacji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projekt CATS (City alternative transport system) realizowany był na ostatnich etapach tworzenia systemu pojazdów nowej generacji do transportu miejskiego, znanego pod nazwą Cristal. System Cristal składa się z małych jednostek mobilnych (pojazdów), mogących służyć dwóm celom. Pierwsza usługa oferuje opcję samoobsługową, umożliwiając użytkownikom krótkoterminowe wypożyczenie ekologicznego pojazdu miejskiego. Drugą opcją jest elastyczna usługa przewozów wahadłowych, polegająca na przewożeniu użytkowników po wyznaczonej trasie ze stałą częstotliwością. Przeprowadzono analizy w trzech europejskich miastach (Strasburgu we Francji, Formello we Włoszech i Ploiesti w Rumunii), aby określić, czy nadają się one do przetestowania pojazdów. Partnerzy projektu wykorzystali informacje zebrane od producentów systemów transportowych, badaczy, usługodawców i użytkowników w Europie i Izraelu. Ze względu na brak dostępności pojazdów Cristal w czasie prowadzenia prac, wybrano inne innowacyjne pojazdy do testów w drugiej fazie projektu. Zdecydowano się na autonomiczny pojazd NAVIA, z uwagi na jego podobieństwo do systemu Cristal pod względem wydajności i działania. Brak kierowcy oznaczał dla badaczy kolejne wyzwania. Testy prowadzono przez pół roku, najpierw w Strasburgu, a potem w Lozannie. Po testach zespół zgromadził dane w celu oceny wydajności systemu oraz stopnia akceptacji innowacyjnych technologii przez użytkowników. Badano także wpływ na mobilność, akceptację, środowisko, dostępność środków transportu oraz postawy w stosunku do alternatywnych systemów transportowych. Ustalono, że system byłby najkorzystniejszy dla osób o ograniczonej mobilności, młodych pasażerów i turystów. Aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, rezultaty badań zaprezentowano na wystawie w Ploiesti, starając się zwiększyć świadomość mieszkańców na temat innowacyjnych systemów transportowych. Projekt CATS pozwolił na przetestowanie i wdrożenie czystego, innowacyjnego systemu transportowego w miastach. Efektem prac będzie usprawnienie transportu w miastach, a także poprawa jego dostępności i bezpieczeństwa dzięki zmniejszeniu korków, hałasu i emisji dwutlenku węgla.

Słowa kluczowe

Transport, miejski, transport publiczny, transport alternatywny, pojazd

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania