Skip to main content
European Commission logo print header

A pilot line of antibacterial and antifungal medical textiles based on a sonochemical process

Article Category

Article available in the following languages:

Eliminacja zakażeń szpitalnych dzięki innowacyjnym tkaninom

Zakażenia, które pojawiają się w szpitalach, stanowią nie tylko poważne zagrożenie dla zdrowia w Europie, ale również znaczny ciężar ekonomiczny. W ramach inicjatywy UE opracowano nowatorski proces umożliwiający tworzenie przeciwbakteryjnych tekstyliów do użytku w szpitalach.

Zdrowie icon Zdrowie

Jeden na dziesięciu hospitalizowanych pacjentów cierpi z powodu zakażeń szpitalnych. W samej tylko Europie skutkiem tego jest przedłużenie pobytu w szpitalu o ponad 10 mln dni rocznie. Nasączanie tekstyliów szpitalnych, takich jak pościel i bandaże, przeciwbakteryjnymi nanocząstkami, powinno znacząco zredukować ilość zakażeń nabywanych w szpitalach, poprawić wyniki leczenia i zaoszczędzić miliony euro. Aby to osiągnąć, rozbudowano w ramach finansowanego z budżetu UE projektu SONO (A pilot line of antibacterial and antifungal medical textiles based on a sonochemical process) niedawno sprawdzony i opatentowany jednoetapowy proces laboratoryjny. Wymagało to zaimpregnowania tkanin nanocząstkami tlenku miedzi i tlenku cynku. Partnerzy projektu stworzyli dwa pilotażowe zakłady produkcyjne, aby zoptymalizować proces powlekania, stosując do tego celu skomputeryzowane modelowanie ciśnienia, wykorzystując zasady dynamiki płynów oraz transportu cieplnego wewnątrz reaktorów sonochemicznych. Otrzymane dzięki temu wyniki zostały wykorzystane do skalowania procesu do poziomu przemysłowego. Opracowano, przetestowano i zainstalowano w zakładach pilotażowych oprogramowanie i sprzęt do sterowania reaktorami. Pokryte nanocząstkami materiały zostały poddane testom, które potwierdziły ich właściwości antybakteryjne i dużą trwałość. Zakłady pilotażowe pozwoliły na wykazanie, że jest to skuteczna metoda produkcji tekstyliów o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych. Badacze odkryli, że nanocząstki tlenków metali są w stanie zabić zarówno bakterie wrażliwe, jak i oporne na działanie antybiotyków. Aby wykazać bezpieczeństwo i skuteczność antybakteryjnych nanocząstek w środowisku szpitalnym, dwudziestu pięciu pacjentów spało i nosiło bawełniane tkaniny antybakteryjne, a poziom skażenia bakteryjnego u nich porównano z poziomem u 19 pacjentów, którzy spali i nosili standardowe tkaniny szpitalne. U 25 badanych pacjentów zanotowano niższy poziom skażenia bakteryjnego. Zanim przeprowadzono badania w ramach niniejszego projektu, brakowało procesu sonochemicznej produkcji i impregnacji tkanin antybakteryjnymi nanocząstkami na skalę przemysłową. Dzięki osiągnięciom projektu SONO, przeciwbakteryjne tkaniny będą mogły być produkowane w jednoetapowym procesie wykorzystującym nanocząstki. Skróci to czas produkcji i zmniejszy stopień uszkodzenia tkanin, obniży koszty produkcyjne oraz umożliwi stosowanie przyjaznego dla środowiska roztworu wodnego. Producenci tkanin będą mieli wszystko, co potrzebne, by przyspieszyć prace zmierzające do komercjalizacji takiego rozwiązania.

Słowa kluczowe

Tkaniny antybakteryjne, zakażenia szpitalne, antybakteryjne nanocząstki, tkaniny medyczne, proces sonochemiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania