Skip to main content

Leadership in Fiber Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa przeciera szlaki technologii laserowych

Zaawansowane lasery światłowodowe mają wiele atutów w porównaniu do laserów konwencjonalnych. Można wśród nich wymienić większą wydajność i jakość wiązki przy niższych kosztach. Najnowsze systemy opracowane przy wsparciu UE zapewnią Europie dominującą pozycję na wschodzącym rynku globalnym.

Zdrowie

Według szacunków w roku 2007 lasery światłowodowe obejmowały zaledwie około 10% rynku laserów. Przy współczynniku wzrostu rzędu 25% rocznie ten udział ustabilizował się na poziomie 30% wszystkich laserów przemysłowych sprzedanych do 2013 roku. Naukowcy uruchomili finansowany przez UE projekt "Leadership in fibre technology" (LIFT) , by zapewnić większy udział rynkowy dla istniejących zastosowań oraz stworzyć nowe możliwości rynkowe, zapewniające wiodącą pozycję na arenie światowej. Uczeni opracowali innowacyjne rozwiązania wykraczające poza aktualny stan wiedzy, dążąc do rozwoju technologii laserów światłowodowych o wysokiej iluminacji do zastosowań w trzech ważnych obszarach. Te zastosowania to laserowe przetwarzanie materiałów, świadczenie usług w ramach opieki zdrowotnej oraz ekonomiczna produkcja ogniw słonecznych w branży energii odnawialnej. Wśród opracowanych technologii znalazła się ablacja na zimno przy użyciu ultrakrótkich impulsów lasera światłowodowego, która ma umożliwić penetrację nowego rynku przetwórstwa ceramiki (100 milionów euro rocznie). W zakresie widzialnym laser światłowodowy powinien umożliwić opracowanie nowych metod leczenia wzroku, a ponadto mógłby być pierwszym źródłem światła o wysokiej iluminacji stosowanym w laserowych ekranach projekcyjnych (15 milionów euro rocznie). Lasery mogłyby również stać się podstawą działania narzędzi produkcyjnych nowej generacji (80 milionów euro rocznie). Podsumowując, technologia LIFT powinna zapewnić sukces UE na prężnie rozwijającym się międzynarodowym rynku laserów dzięki rozwijaniu istniejących rozwiązań oraz tworzeniu nowych możliwości. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej projektu.

Słowa kluczowe

Laser światłowodowy, wysoka luminacja, ablacja na zimno, ceramika, zakres widzialny, leczenie wzroku, ekran projekcyjny, produkcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania